17.03.2020

Kostlivci ve skříních liberecké radnice a nový manažer pro technické služby

Ve vedení města jsme už 15 měsíců a stále se potýkáme s pověstnými kostlivci, které na nás tu a tam po předchozím vedení města vypadávají. Jak se s nimi dokážeme vypořádat?

V ohrožení ztráta 380 mil. Kč 
O  chybách předchozího vedení města Liberce v souvislosti s čerpáním evropských dotací jsem již psal v minulosti mnohokrát. Ministerstvo pro místní rozvoj nás na problém upozornilo hned v prosinci 2018. Podle jejich sdělení nám do října 2018 rezervovali 540 milionů Kč z evropského programu IROP, ale vyčerpáno bylo pouze 160 milionů Kč. To znamená mínus 380 milionů Kč. Ohrožená tak byla výstavba sociálních bytů, rekonstrukce Liebiegova paláce na komunitní centrum nebo vznik parkovacích míst v Liberci. V plánu máme stále realizovat celkem 50 projektů za 1,6 miliardy Kč. Ihned jsme začali s ministerstvem vyjednávat, zrychlovat přípravu a realizaci projektů. Zachránit se nám povedlo vyjednáváním skoro celou alokaci v původní výši. Nynějším cílem je vyčerpat do října 2020 cca 900 milionů Kč z plánovaných 980 milionů Kč. 

Chybně připravený projekt parkovacího domu
Jedním z  chybně připravených projektů je parkovací dům a terminál u nádraží. V roce 2017 vedení města zadalo zpracování projektové dokumentace, která byla následně Radou architektů zkritizována. Navíc v únoru 2018 město koupilo celý areál autobusového nádraží a v ten moment bylo jasné, že je nutno celý projekt zastavit a přepracovat. Do přepracování jsme se pustili společně s Libereckým krajem hned v úvodu roku 2019. Liberecký kraj převzal roli investora, který celou stavbu provede. V současnosti vzniká nová projektová dokumentace na kapacitní parkovací dům a moderní terminál se zelenou střechou. Stavbu chceme zahájit už v roce 2022 a pomohou nám i evropské dotace. 

Předražený projekt bazénu 
Minulé vedení započalo v roce 2017 s přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci městského plaveckého bazénu na Tržním náměstí. Architektonicky zdařilá stavba arch. Švancara se měla dočkat zásadní přestavby a podle prosákajících informací se náklady měly vyšplhat na neuvěřitelných 800 mil. Kč. Tento záměr jsme s ohledem na finanční možnosti města a zdařilou architekturu bazénu museli hned v lednu 2019 zastavit a začít od nuly. V současnosti jsme již ušetřili přibližně 25 mil. Kč při výběru projektanta a plánujeme rekonstrukci bazénu o polovinu levněji než minulé vedení města. 
Riziková rekultivace skládky Ligranit 
Na okraji čtvrti Ruprechtice se už více než půl století nachází kamenolom. V roce 1994 došlo k jeho privatizaci. V části kamenolomu se údajně nachází skládka starého komunální odpadu. Minulé vedení města se rozhodlo, že na náklady města a evropských fondů skládku vykope, odveze a zlikviduje. Náklady vyčíslilo na 54 mil. Kč. V roce 2019 pracovníci Státního fondu vznesli pochybnosti o deklarované ploše skládky o velikosti tří fotbalových hřišť a o vysoké ceně celého projektu. V současnosti připravujeme jiný postup pro rekultivaci skládky tak, aby město nebylo v ohrožení či riziku. 

Únik vody z Lesního koupaliště
Veřejností dlouho očekávaná rekonstrukce Lesního koupaliště byla v červenci 2017 zadána firmě EVOSA za 4,4 mil. Kč. V říjnu 2017 byla cena navýšena o 773 tisíc Kč pro zvýšení kvality mechanické odolnosti a vodopropustnosti. Po dokončení rekonstrukce bylo Lesní koupaliště netěsné a voda unikala. Město v roce 2019 vynaložilo částku téměř 300 tisíc Kč na chybně provedené přespárování. Podle stavebních odborníků je ale dlažba dna nekvalitní a i přes vynaložené prostředky města hrozí do budoucna stále únik vody. 

Absurdní referendum
V říjnu 2018 inicioval přípravný výbor okolo hnutí Změna pro Liberec referendum. Více než třetina ze shromážděných 8 652 podpisů ale byla neplatná. Absurdní referendum i přes neplatné podpisy proběhlo. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu byla celá akce později anulována. Celá věc ale i přesto stále není u konce. Nyní budeme požadovat náhradu škody, která vznikla na návrh přípravného výboru vadnými rozsudky krajského soudu. Náhradu jsme vyčíslili na 1,8 milionu korun. Město totiž muselo zajistit přes osmdesát volebních místností i s vybavením, zaplatit tisk volebních lístků či odměny 360 volebním komisařům. Zatím jsme náhradu nedostali a budeme ji vymáhat soudní cestou. 

Něco pozitivního na závěr
Poslední zprávou je, že město Liberec hledá schopného manažera, který má rád město Liberec a dokázal by řídit Technické služby města Liberce. Nejedná se o žádnou trafiku, ale o řízení kolektivu 150 lidí, kteří se dennodenně starají o čistotu města, opravu komunikací a chodníků, údržbu zeleně a v budoucnosti i o veřejné osvětlení. 

 

Nastavení cookies