13.04.2024
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/15. 4. - 21. 4. 2024

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

V obřadní síni přijmu studenty ze Španělska, kteří přijedou v rámci programu Erasmus+ na pozvání svých vrstevníků z gymnázia Doctrina (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále ladit témata ke školské problematice ve 2. pololetí školního roku 2023-24 (např. školní plavání, financování žáků z cizích obcí, problematika vzdělávání dětí se statusem uprchlíka, kontinuální vzdělávání metodiků prevence, dietní stravování, nový webový rozcestník atd.). Chystáme se i na blížící se zápisy ZŠ, které se uskuteční už 18. dubna. Vše podstatné najdete na našem zápisovém portálu.

S řediteli našich ZŠ povedu diskuzi o blížících se zápisech - viz výše (PO 14.00).

S pořadateli vzdělávacího veletrhu EDUCA budu debatovat o nejbližším ročníku a jeho doprovodném programu, na němž participuje i město (PO 14.30).

Potkám se s paní Janou Otavovou z NPI, abychom debatovali možnosti spolupráce (ST 14.00).

V Krajské vědecké knihovně uspořádám další z řady veřejných debat o libereckém školství, tentokrát s podtitulem Naše škola odshora zdola (ST 16.00).

S kolegy z Českých priorit povedu debatu o evidence-based rozhodování ve veřejné správě (ČT od 9.00).

Ve vedení města budeme dále diskutovat o střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2025+ (ČT od 13.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2024), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání (tzv. principy vzdělávání Š.P.U.N.T.), na dalším zdokonalení nového školského rozcestníku www.skolyliberec.cz atd.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 13.00) budeme hovořit např. o plánovaných výstavách v Malé výstavní síni v roce 2024, stejně jako o dalších akcích v první polovině roku. Také o chystané soutěži na dodavatele velikonočních a adventních trhů.

 

Ostatní aktivity

Porady vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Zasedá koalice (PO 18.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. posílám materiál k aktualizaci tzv. blokové výjimky z veřejné podpory v oblasti kultury. Díky tomu budeme moci podpořit velké projekty, jako jsou Anifilm, Lípa Musica apod. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (8. 4. - 14. 4. 2024) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

M. Brzezina, M. Froschová (TUL) - spolupráce s městem - mateřská škola

M. Nešporová (ASZ) - spolupráce se ZŠ a městem

T. Hasil, M. Pavel (G 300) - koncert písní K. Kryla, zámek

P. Kořínek (Bazén s.r.o.) - hřiště u škol pro veřejnost

Nastavení cookies