15.02.2019
Jan Král

Liberec a Žitava chtějí zintenzivnit spolupráci

Členové vedení města v čele s primátorem Jaroslavem Zámečníkem navštívili ve čtvrtek 14. února partnerské město Žitava, kde se seznámili s představiteli města a prohlédli si zázemí tamních technických služeb.


"Po nedávné návštěvě Jablonce nad Nisou jsme se vydali do Žitavy, která je pro nás dalším zájmovým městem. Společně se Žitavou můžeme čerpat peníze z přeshraničních fondů Evropské unie. Stačí připomenout, že díky společnému projektu 4 města zachraňují přes hranice se Liberci v loňském roce podařilo vybudovat novou hasičskou zbrojnici v Krásné Studánce," konstatoval primátor Liberce Jaroslav Zámečník s tím, že obě města mají zájem, aby se dosavadní úspěšná spolupráce dál rozvíjela.

Vedení Žitavy bude s napětím čekat na letošní květen, kdy se ve městě kromě několika voleb uskuteční také referendum, které přinese odpověď, zda Žitavané souhlasí s kandidaturou na Evropské hlavní město kultury pro rok 2025. Pokud by Žitavané řekli "ano" a město by letos podalo přihlášku, znamenalo by to pro Žitavu do budoucna větší investice v oblasti kultury. "Společně s městem Žitava bychom rádi vymysleli přeshraniční projekt, který by nám pomohl zrekonstruovat kino Varšava. Na žitavské straně by součástí projektu mohl být kulturní objekt, který patří k divadlu a také potřebuje rekonstrukci. Dohodli jsme se, že se k tomuto tématu vrátíme po proběhnutí žitavského referenda," uvedl primátor Liberce.

Obě města již společně realizují společný přeshraniční projekt ALiZi (Aglomerace Liberec – Žitava), jehož cílem je zintenzivnění a strategické nasměrování spolupráce mezi Libercem a Žitavou. Výsledkem má být mj. silnější přeshraniční provázanost v oblastech bydlení, pracovního trhu atd. V rámci projektu by měla vzniknout také statistická srovnávací publikace obou měst.

Nastavení cookies