Dopravní výuka

 

DOPRAVNÍ  VÝCHOVA

Systematická dopravní výchova dětí na odborných pracovištích, dětských dopravních hřištích dle tematického plánu Ministerstva dopravy - BESIP  má nezastupitelnou roli v systému vzdělávání a kontinuálně navazuje na dopravní výchovu dětí předškolního věku a prvního stupně základních škol.

Tematický  plán dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích MD-BESIP je zaměřen na získání základního rozsahu znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích,  dovednosti dítěte a jejich uplatnění při řešení situací v provozu na silnicích.

Prioritní zaměření na výuku a výcvik žáků 4 ročníků základních škol navazuje na dosažení věkové hranice 10 let dítěte, kdy se dle zák. č. 361/2000 Sb. o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů,  kdy se děti mohou jako řidiči nemotorového vozidla, jízdního kola  pohybovat v provozu na pozemních komunikacích sami bez doprovodu.

Cílem realizace programu systematické dopravní výchovy pro žáky základních škol je efektivně, zážitkovými, moderními vzdělávacími metodami poskytnout získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, vlastní poznání a přijetí etických norem chování, rozvoj klíčových kompetencí žáka s důrazem na rozvoj komunikace, sounáležitosti, úcty ke zdraví, odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost i ostatních, výchovu k toleranci a ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu. Na základě dohody s Ministerstvem dopravy ČR – BESIP vyučuje dopravní výchovu v prostorách budovy Dětského dopravního hřiště Městská policie Liberec.

Program realizace dopravní výchovy vytváří podmíky pro celoživotní vzdělávání dětí a mládeže, přípravu účastníků silničního provozu, budoucích řidičů a klade si za cíl efektivní působení  ke snížení nehodovosti, dopravních úrazů a rizikových situací v silničním provozu.

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 21.07.2024 18:23

Nastavení cookies