25.08.2014
Jan Král

Nové sportovní centrum pro stolní tenis, gymnastiku a aerobic budou v rámci výuky využívat i žáci školy

Dvěma cvičebními sály, jedním pro gymnastiku a druhým pro aerobic, klubovnou, posilovnou i lepším zázemím pro stolní tenis se nyní může pyšnit nové moderní sportovní centrum pro mládež v libereckých Pavlovicích.

Vyrostlo v bývalém objektu Střediska služeb školám, které je součástí ZŠ Vrchlického. Žáci školy budou ostatně využívat centrum v rámci školní výuky.

Projekt, nazvaný „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“, patří do souboru projektů statutárního města Liberce, Integrovaného plánu rozvoje města – Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Slavnostní otevření nového sportovního centra s heslem „servis, co baví“ proběhlo v pondělí 25. srpna 2014 za účasti vedení města a realizačního týmu projektu.

„Statutární město Liberec realizací tohoto projektu poskytlo další zázemí pro sportování a cvičení široké veřejnosti, které v této oblasti místní občané postrádali. Věřím také, že tyto prostory napomůžou ještě k lepším sportovním výkonům už tak úspěšných oddílů,“ uvedl Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro rozvoj města, dotace a sport.

Sály, z nichž jeden má parametry pro závodní aerobic, budou sloužit výkonnostním soutěžím na okresní a krajské úrovni, sportovním soustředěním oddílovým i jiným, dokonce i reprezentaci České republiky. Budou se zde konat také sportovní akce pro veřejnost. V rámci projektu byla rovněž vybudována přístavba nového vstupu (recepce).

Nové sportovní centrum si budou moci lidé prohlédnout během Dne otevřených dveří, který pro ně připravilo město Liberec na sobotu 30. srpna odpoledne (od 14.00 do 17.00 hodin). Na programu budou také soutěže pro děti a mládež ve stolním tenise a aerobiku (o hodnotné ceny) nebo vystoupení závodníků Sport Aerobic Liberec.

„Zveme všechny, aby si nové sportovní centrum přišli v sobotu prohlédnout,“ řekl náměstek primátorky pro oblast školství a kultury Kamil Jan Svoboda. „Sportovní centrum je jednou z věcí, kde by mohly děti získat lepší vztah k tělocviku a pohybu vůbec. Proto jsem rád, že při ZŠ Vrchlického vzniklo,“ dodal.

Partnery projektu jsou Sportovní klub stolního tenisu a Sport aerobik Liberec, tedy kluby, které v prostorách působí. „Novým sportovním centrem získal náš oddíl nejlepší podmínky pro trénování ze všech klubů celé České republiky. Budou zde moci také probíhat národní i mezinárodní sportovní soustředění, kempy a menší soutěže,“ zdůraznily Barbora Svatošová a Helena Niklová za Sport Aerobic Liberec.

Hala stolního tenisu, kterou využívá i A tým mužů, hrající nejvyšší českou soutěž – extraligu, prošla také několika úpravami. „Věřím, že vylepšení haly umožní další rozvoj klubu a zkvalitní podmínky pro Krajské centrum mládeže,“ poznamenal za Sportovní klub stolního tenisu Martin Protiva.

Stavbu prováděla brněnská společnost UNISTAV a.s. v období od února do července roku 2014. Stavební náklady činily 12,4 milionů Kč s DPH s tím, že předpokládaná cena podle projektu byla původně stanovena na necelých 14,2 milionů Kč s DPH. Veřejnou soutěží na zhotovitele stavby se tak městu podařilo uspořit bezmála 1,8 milionů Kč. Z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, bude hrazeno 85 % celkových výdajů projektu. Zbylých 15 % zaplatí partneři projektu, SKST a Sport Aerobic Liberec.

„S pomocí evropských peněz se nám podařilo opravit majetek základní školy, tedy města Liberce. Nové sportovní centrum je přesně tou cestou, kterou bychom měli jít při dalším využívání evropských dotací,“ zdůraznil náměstek primátorky pro ekonomiku Jiří Šolc.

Technický dozor investora zajišťovala společnost IBR Consulting s.r.o. Liberec. Projektovou dokumentaci zpracovala liberecká firma STORING spol. s r.o. Cílem projektu je kromě podpory pohybově vzdělávacích a volnočasových aktivit také zvýšení atraktivity města a především zvýšení kvality života místních obyvatel.

 

                                                               

 

Text: Zuzana Minstrová, foto: Jan Král

Nastavení cookies