Oddělení Vodoprávní úřad

Mgr. Kateřina Krokerová

vedoucí oddělení Vodoprávní úřad
Tel.: 48 524 4871
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 3.35

oddělení Vodoprávní úřad

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 244 861

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Baranová Jindra referent oddělení Vodoprávní úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.33 48 524 4863
Mgr. Bobek Martin referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.30 48 524 4873
Ing. Bystřická Hana referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.34 48 524 4880
Ing. Doláková Radka referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.30 48 524 4881
Ing. Kaněrová Simona referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.33 48 524 4886
Bc. Kutáčová Ivana referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.30 48 524 4876
Ing. Mejsnar Jiří referent oddělení Vodoprávní úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.34 48 524 4883
Řandová Kateřina referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.33 48 524 4875

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném pověřeným obecním úřadům a  obecním úřadům obcí s rozšířenou působností na úseku vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a  kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

A) Samostatná působnost

technicky zajišťuje činnost Povodňové komise.

B) přenesená působnost

  1. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obcím a  pověřeným obecným úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle § 120   stavebního zákona;
  2. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecním úřadům a  obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a vodoprávního úřadu podle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a  o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích);
  3. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obcím jako povodňový orgán města podle § 77 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách;
  4. je dotčeným orgánem státní správy pro stavební řízení v rozsahu svěřeném  pověřenému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností;
  5. projednává přestupky podle radou města schválené věcné a funkční příslušnosti,
  6. podává informace veřejnosti podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na  informace o životním prostředí, rozhoduje o neposkytnutí informace  městem Liberec zřízených, řízených nebo pověřených právnických osob;
  7. přezkoumává rozhodnutí správních orgánů městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. vydaná ve správním řízení podle zákonů č. 254/2001 Sb., o vodách  a o změně některých zákonů, č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Dokumenty odboru

 

 

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality odboru

14.06.2023

Povodňové plány

Zveřejnění povodňových plánů statutárního města Liberec a ORP Liberec.
 
01.01.2020

Nový formulář žádosti

Nově k dispozici formulář pro ohlášení dokončené stavby.
 
09.01.2019

Od ledna začala platit novela vodního zákona

Od 1. 1. 2019 je účinná „Velká novela vodního zákona“ č. 113/2018 Sb.
 
06.09.2018

Vodoprávní úřad - nové formuláře žádostí

Od 01.09.2018 lze na Vodoprávním úřadu podávat žádosti pouze na nových formulářích.
 
07.02.2010

Upozornění pro vlastníky vodovodů a kanalizací

Předložení vybraných údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací za předchozí rok.
 

 

Nastavení cookies