04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 27.01.2011

Program zasedání
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse
3. OC Forum - výkup pozemků
4. Majetkoprávní operace - Most přes Harcovský potok - Josefinino údolí
5. Převod jednotek a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemcích
6. Přijetí daru - přechod pro chodce Broumovská ul. v Liberci od společnosti 3M Česko, spol. s r.o.
7. Přijetí daru - Přechod pro chodce přes Husovu ulici u porodnice v Liberci
8. Přijetí daru autobusové zastávky na Dobiášově ul. v Liberci od společnosti General Bottlers ČR, s. r. o.
9. Pokyny pro úpravu návrhu 38. změny ÚPML
10. Odpis pohledávky
10a.Žádost o uzavření dohody o splátkách pana I. Vojtíška
11. IPRM Rochlice - Dodatek č. 1 k Dohodě
12. Podání dotační žádosti - „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ v IPRM zóna „Lidové sady“
13. Podání dotační žádosti - „Bazén Liberec“ v IPRM zóna „Lidové Sady“
14. MŠ Kamarád - realizace úspor energie - schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory
15. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
16. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, p. o.
17. Městský program prevence kriminality města Liberec na rok 2011
18. Žádost s projektovou dokumentací k předkládanému projektu - Městský program prevence kriminality na rok 2011 - „Rozšíření MKDS - II. etapa“
19. Pověření delegáta na valnou hromadu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. N., a. s.
20. Pověření delegáta na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
20a.Pověření delegáta na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec
20b.Pověření zastupitele - územně plánovací dokumentace
21. Zřízení výboru zastupitelstva města pro rozvoj a územní plánování
21a.Zřízení výborů Zastupitelstva města Liberec
22. Návrh na obsazení členů správních rad Fondů Statutárního města Liberec
23. Návrh na poskytnutí jednorázové peněžité odměny za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města a komise a pracovní skupiny rady města v roce 2010
24. Návrh na stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města, komise a odborné pracovní skupiny rady města na rok 2011
25. Plnění usnesení zastupitelstva města za III. a IV. čtvrtletí roku 2010
26. Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 2011
27. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. zastupitelstva města, konaného dne 16. 12. 2010
28. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Nastavení cookies