Komunitní práce Liberec

Komunitní práce Liberec

Logo společnosti
obecně prospěšná společnost
Sídlo: Josefinino údolí 9/9, Liberec V – Kristiánov, 460 05 Liberec
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
IČ: 27275558
Ředitel: Tomáš Kratochvíl
Tel. 485 244 834
E-mail: koskova.iveta@magistrat.liberec.cz
 

Správní rada:

Jaroslava Kašparová

Robert Prade

JUDr. Martin Hanke

Dozorčí rada:

RNDr. Michal Hron

Ing. Libor Ježek

Bc. Tomáš Neděla

Nastavení cookies