22.01.2024
Jan Král

eDoklady v mobilu

Chcete prokazovat totožnost mobilem? Od 20. 1. 2024 to je možné, ale pozor občanský průkaz fyzicky musíte mít i nadále.

Digitalizace je v plném proudu a tak není divu, že když můžeme v dnešní době řešit téměř všechno pomocí mobilu (třeba i platby kartou), chceme prokazovat i svou totožnost tímto způsobem. V sobotu 20. 1. 2024 byla spuštěna aplikace eDoklady a tak se příznivci digitalizace mají na co těšit.

Aplikaci najdete v App Store i v Google Play a spravovat ji můžete i z Portálu občana, který obsahuje šifrované informace nezbytné pro identifikaci a ověření. V případě občanského průkazu jde jak o identitu, tak třeba o prokázání věku (typicky pro nákup alkoholu a cigaret). Aplikace v okamžiku kontroly vygeneruje QR kód, který skrze jednoduchou elektronickou čtečku prokáže, co je potřeba. Uživatel si navíc sám určí, která data ověřovateli v danou chvíli zpřístupní. Pozor, nejedná se o aplikaci eObčanka, která funguje jako čtečka občanek s čipem k prokazování identity on-line a dostupná je už delší dobu.

V první polovině roku bude možné prokazování totožnosti pomocí aplikace pouze na ústředních orgánech (tj. ministerstva a další orgány veřejné správy např. Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad a další). Až v druhé polovině roku od července 2024 se dočkáme ověřování i na dalších místech u policie, soudů, finančních úřadů, úřadů práce, ČSSZ, živnostenských úřadů, katastrálních úřadů, matričních úřadů, krajů a obcí s rozšířenou působností (to znamená i na většině odborů Magistrátu města Liberec). V poslední fázi implementace (od roku 2025) se pak připojí další kategorie orgánů veřejné moci a takové soukromé osoby, kterým právní předpis stanovuje ověřit něčí totožnost nebo jiný osobní údaj, např. okrskové volební komise, školy, vysoké školy, zdravotní pojišťovny, banky, notáři, exekutoři, obce I. a II. stupně, obecní policie obcí I. a II. stupně, pošta, zastupitelské úřady.

Důležité je zmínit, že se jedná o alternativu prokazování totožnosti a dále je nutné mít občanský průkaz také v jeho fyzické podobě jako doposud (podobně je tomu i u platebních karet). Také je nutné si uvědomit, že v některých případech bude nezbytné předložit při vyřizování své záležitosti právě občanský průkaz i nadále fyzicky (např. uzavření sňatku, změna místa trvalého pobytu a další). Je to mu tak v odůvodněných případech, kdy se samotná změna vyznačuje přímo do dokladu třeba ustřižením příslušného rohu občanského průkazu. Občan si tedy musí uvědomit, nebo zjistit dopředu, co příslušný zákon k agendě, kterou se chystá vyřizovat, stanovuje (většinu informací je dnes možné bez větších problémů dohledat na internetových stránkách příslušných úřadů a institucí).

K ověřování totožnosti pomocí mobilu bude možné využívat aplikaci, nejedná se o prostou fotografii dokladu, kterou si občan do mobilu pořídil sám. Česká aplikace eDoklady bude využitelná pro prokazování totožnosti na území ČR a je tak trochu předchůdcem evropské digitální peněženky, která vzniká v rámci Evropské unie a měla by být také využitelná na celém jejím území.


Další informace, návody a novinky můžete sledovat na webových stránkách: https://edoklady.gov.cz/.

Řadu dalších věcí dnes můžete vyřídit bez nutnosti návštěvy úřadu. Jednoduše a online z pohodlí domova. Více na webových stránkách: https://digitalnicesko.gov.cz/sluzby/.

Nastavení cookies