Technologie

GIS - Technologie

Geografický informační systém, který je dnes v Liberci používán se začal budovat od roku 2001, kdy bylo rozhodnuto o dodavateli softwaru. Základem systému je standardní relační databáze ORACLE, která tvoří jednotný datový sklad grafických i popisných geografických dat. Samotný GIS je tvořen 3 vrstvou architekturou umožňující jednoduchou správu a  prezentaci dat na intranetu i internetu.

Město Liberec využívá technologii firmy Geovap spol. s.r.o. Data jsou k uživatelům z řad veřejnosti prezentována prostřednictvím aplikace Marushka, která slouží také uživatelům magistrátu jako základní prostředí pro práci s grafickými daty.

 

GS technologie je postavena na třech základních principech:
Datový sklad geografických dat realizovaný v prostředí standardní relační databáze (ORACLE, MS SQL Server)
Internet/intranet jako základní prostředek pro využívání a plošné šíření geografických dat
SQL jako jediný prostředek pro tvorbu obchodní logiky aplikací GIS. Tvorba a úpravy projektů GIS jsou realizovány standardními prostředky SQL použité databáze


Popis aplikací pro správu dat
Pro pořizování, správu a aktualizaci dat v jednotlivých projektech GIS slouží silný klient Geostore V6. Geostore V6 je moderní GIS systém vyvinutý v technologii Microsoft .NET. Spojuje v sobě nejdůležitější funkce pro tvorbu, aktualizaci a správu geografických dat s pokročilými funkcemi GIS. Může sloužit jako výkonný grafický editor s plnou škálou editačních funkcí obvyklých u CAD nástrojů nebo jako pokročilý desktopový GIS systém.


Popis aplikací pro publikaci dat
Většina koncových uživatelů se setkává s produkty umožňujících publikaci dat na internetu/intranetu. V GIS Liberec k tomuto účelu slouží tenký klient pod názvem Marushka. Tato aplikace je přístupná ze stránek: http://www.liberec.cz/mapy/.  Web klient je tvořen klasickým Web prohlížečem, v jehož prostředí uživatel pracuje na běžné HTML stránce. Na straně uživatele tak nejsou kladeny žádné nároky na software, musí mít k dispozici pouze webový prohlížeč. Publikování dat obecně probíhá takto: tenký klient - běžný webový prohlížeč předá požadavek uživatele mapovému serveru, ten provede dotaz do datového skladu, získá požadovaná data, která v šifrovaném formátu pošle zpět na klienta. Přístup do datového skladu z prostředí webovského prohlížeče je logován a neumožňuje destruktivní akce v databázi. Tím je zajištěna bezpečnost dat – na  straně klienta k ukládání dat nedochází.


Aplikace Marushka :

Jedná se o mapový server nové generace, který je postaven na  komponentové technologii GeoStore v prostředí NET. (grafický editor GeoStore V6 se na MML používá pro správu dat GIS). Server Marushka slouží pro publikaci geografických dat v prostředí internetu a  intranetu, přičemž dosud používaný server předčí publikačním výkonem, daleko širšími možnostmi kartografické prezentace dat.

Pro uživatele přináší kromě běžných nástrojů pro vyhledávání objektů, zapínání a vypínání zobrazování objektů v závislosti na měřítku, posunování mapy tažením myší, zobrazení přehledové mapy, atd. i  pokročilé nástroje, jako např. dynamickou legendu, dynamické informace o  objektech – zobrazení aktivních ikon přímo v mapové kompozici. Uživateli umožňuje rovněž dynamickou změnu symbologie na základě hodnoty atributových dat, generování kartografických výstupů ve formátu PDF, tisk dle územních celků (katastrální území, obec,…), atd.

obrázky poskytla firma Geovap spol. s r. o., děkujeme

Nastavení cookies