05.01.2017
Karel Horník

USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16.9.2010

USNESENÍ Č. 635/2010 - Dodatek ke 4. rozpočtovému opatření Statutárního města Liberec pro rok 2010
Rada města po projednání

souhlasí

s dodatkem 4. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2010 dle předložené zprávy

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2010 zastupitelstvu města dne 
16. 9. 2010 ke schválení.

USNESENÍ Č. 636/2010 - Majetkoprávní operace
Rada města po projednání

schvaluje

majetkoprávní operaci pod bodem:

III. Výpůjčka pozemku
Rada města dne 16.9.2010 schvaluje výpůjčku části pozemku  p.č. 1081, k.ú. Horní Růžodol o výměře celkem 45 m2 
na dobu neurčitou pro Bc. Jiřího Šolce, Krokova 213/12, 460 07 Liberec 7,

souhlasí

s majetkoprávními operacemi pod body:

I. Prodej budov
1. Rada města dne 16. 9. 2010 souhlasí s prodejem nemovitostí:
budova čp. 556, ul. Sázavská, Liberec 3 včetně pozemků p.č. 4753, 4752, k.ú. Liberec, kupujícímu:
Marcel Podhorský,
bytem Šlikova 405/8, 460 06 Liberec 7
za kupní cenu 4,000.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

2. Rada města dne 16. 9. 2010 souhlasí s prodejem nemovitostí:
budova čp. 280, ul. Na Čekané, Liberec 15 včetně pozemků p.č. 590, 591/1, k.ú. Starý Harcov, kupující:
PhDr. Irena Holcová,
bytem Na Čekané 280, 460 15 Liberec 15
za kupní cenu   5,000.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

II. Prodej pozemků
1. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č.337/5, k. ú. Liberec
kupujícímu:
Jiří Šrytr,
bytem Františkovská 132/14, Liberec 3
za kupní cenu 42.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

2. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č.2160/2, k. ú. Liberec
kupujícímu:
Otta Klekner,
bytem Raisova 889/3, Liberec 1
za kupní cenu 40.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

3. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 2829/1, k.ú. Liberec
kupujícím:
manželé Jiří Vašák a Dana Vašáková,
oba bytem  Masarykova  449/36, 460 01  Liberec 1                         53%
Jaroslav Krejčík,
bytem Šmerhovská  102, 294 29  Bezno                                           24%
Hana Marshová,
bytem Masarykova 449/36, Liberec 1                                               23%
za kupní cenu  398.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

4. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č.2957/2, k. ú. Liberec
kupujícímu:
Karel Hradecký,
bytem Alšova 1298/13, Liberec 1
za kupní cenu 32.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

5. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č.3282/2, k. ú. Liberec
kupujícím:
manž. Jan Mrkvan a  Alena Mrkvanová,
bytem Veleslavínova 243/15, Liberec 5
za kupní cenu 35.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

6. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 3584/2, k.ú. Liberec
kupujícím:
manželé Václav Lábus
a Hana Lábusová,
oba  bytem Vojtěšská 121/2, 460 01 Liberec 5
za kupní cenu  29.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

7. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 3584/5, k.ú. Liberec
kupujícím:
Jiří Lábus,
bytem Vojtěšská 121/2, 460 01  Liberec 5
za kupní cenu  28.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

8. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 3584/6, k.ú. Liberec
kupujícím:
Jana Flossmannová,
bytem  Vojtěšská 121/2, 460 05  Liberec 5
za kupní cenu  28.100,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
    
9. Rada města dne 16.  9. 2010  souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek  p.č. 4161/3, k. ú. Liberec
kupujícímu :
Společenství Na Rybníčku 876, IČ: 25474669,
se sídlem Liberec 4, Palachova 435/9, PSČ 460 01
za kupní cenu  60.000,  - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

10. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č.5142/4, k. ú. Liberec
kupujícímu:
Pavel Novák,
bytem Purkyňova 952/3, Liberec 1
za kupní cenu 23.100,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne    
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

11. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemky p.č.5175/2 a 5175/3, k. ú. Liberec
kupujícímu:
Ján Duga,
bytem Ruprechtická 538/24, Liberec 1
za kupní cenu 60.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne    
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

12. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č.5191/10, k. ú. Liberec
kupujícímu:
Jan Ondráček, bytem Valdštejnská 416/28, Liberec 2
za kupní cenu 28.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

13. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č.5440/2, k. ú. Liberec
kupujícím:
manž.Lukáš Palána  Monika Palánová,   ½
Jiří Ouředník,                                                                      ½
všichni bytem Lužická 722/6, Liberec 1
za kupní cenu 22.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

14. Tento bod byl schválen na zasedání Rady města dne 31.8.2010.

15. Rada města dne  16. 9. 2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 498/1, k. ú. Rochlice u Liberce
kupujícím v pořadí:

1. Luboš Svoboda,
bytem  Na Bohdalci 255/8, Liberec 15
za kupní cenu 401.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení  
majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

2. Martin Havlín,
bytem Sosnová 437, Liberec 15
za kupní cenu 220.000, - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného 
uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.

 

16. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č.1278/8, k. ú. Rochlice u Liberce
kupující:
Monika Hegrová,
bytem Horní Kopečná 644, Liberec 6
za kupní cenu 7.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

17. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č.858/8, k. ú. Dolní Hanychov
kupujícím:
manž. Jiří Runt a  Iva Runtová,
bytem Putimská 333/21, Liberec 8
za kupní cenu 3.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

18. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemky p.č.357/6 a 357/10, k. ú. Janův Důl u Liberce
kupujícím:
Společenství vlastníků Husitská 182 a 183 Liberec,  IČ: 254 72 062
sídlem: Liberec 9, Husitská 182, PSČ 460 07
za kupní cenu 110.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

19. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek  p.č.357/11, k. ú. Janův Důl u Liberce
kupujícím:
manž.Antonín Kroupa a Marie Kroupová,       1/10
bytem: Husitská 180, Liberec 9
Marie Vildová,                                                                            1/10
bytem: Husitská 181, Liberec 9
Vladislava Chládková,                                                               1/10
bytem Sněžná 857, Liberec 15
Jaroslav Okajček,                                                                        1/10
bytem Husitská 180, Liberec 9
Jaroslava Kapletová,                                                                  1/10
bytem Husitská 180, Liberec 9
manž. Miloš Hovorka, a Jiřina Hovorková,        1/10
bytem Husitská 179, Liberec 9
Naděžda Pacltová,                                                                     1/10
bytem Husitská 183, Liberec 9
Aleš Stránský,                                                                                1/10
bytem E. Krásnohorské 994, Liberec 14
manž. Jaromír Blecha, a Miluška Blechová,          1/10
bytem Podlesí 546, Hodkovice nad Mohelkou
manž. Daniel Šmíd, a Dagmar Šmídová,            1/10
bytem Husitská 179, Liberec 9
za kupní cenu 93.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

20. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek  p.č. 376/8, k. ú. Janův Důl u Liberce
kupujícím:
manž. Jaroslav Šámal a Zdenka Šámalová,     1/6
bytem: Na Bojišti 178, Liberec 9
manž. Zdeněk Mauermann a Renata Mauermannová,               1/6
bytem Na Bojišti 178, Liberec 9
manž. Jaroslav Mečíř a Zlata Mečířová,             1/6
bytem: Na Bojišti 178, Liberec 9
Ondřej Musil,                                                                            1/6
bytem Na Bojišti 178, Liberec 9
Andrea Pilcová,                                                                        1/6
bytem Na Bojišti 178, Liberec 9
Lenka Čížková,                                                                          1/6
bytem Na Bojišti 177, Liberec 9
za kupní cenu 223.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

21. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek  p.č. 376/10, k. ú. Janův Důl u Liberce
kupujícím:
manž. Jaroslav Mečíř a Zlata Mečířová,         1/8
bytem: Na Bojišti 178, Liberec 9
manž. Bohuslav Bartoníček a Zuzana Bartoníčková,               1/8
bytem: Na Bojišti 177, Liberec 9
Bohunka Chmelíková,                                                           1/8
bytem Na Bojišti 177, Liberec 9
manž. Jaroslav Šámal a Zdenka Šámalová,     1/8
bytem: Na Bojišti 178, Liberec 9
manž. Zdeněk Mauermann a Renata Mauermannová,               1/8
bytem Na Bojišti 178, Liberec 9
Ludmila Šemíková,                                                                    1/8
bytem Volgogradská 199, Liberec 9
Josef Lank,                                                                                1/8
bytem Na Bojišti 178, Liberec 9
manž. Jaroslav Pižl a Eva Pižlová,                    1/8
bytem: Kubelíkova 77, Liberec 9
za kupní cenu 25.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

22. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemky p.č.100/3, 100/8 a 100/9, k. ú. Františkov u Liberce
kupujícím:
Společenství pro dům Tovární 257,  Liberec,  IČ: 273 18 052
sídlem: Liberec 10, Tovární 257, PSČ 460 10
za kupní cenu 339.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

23. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemky p.č.168/1, 168/25, 168/26, 168/27 a 168/28, k. ú. Františkov u Liberce
kupujícím:
Společenství vlastníků Klášterského 256,  IČ: 273 02 067
sídlem: Liberec 10, Klášterského 256, PSČ 460 10
za kupní cenu 158.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

24. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 60/14, k.ú. Růžodol I
kupujícím:
Jan Kupský, Petra Kupská,
oba bytem  Pobřežní 29, 463 31 Chrastava
za kupní cenu  33.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

25. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č.104/3, k. ú. Růžodol  I
kupující:
Raduše Soukupová,
bytem V Zátočině 554/6, Liberec 11
za kupní cenu 2.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

26. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 377, k. ú. Růžodol  I
kupujícím:
Společenství vlastníků jednotek Zahradní čp. 437, 438,  IČ: 272 89 575
sídlem: Liberec 11, Zahradní 437/17, PSČ 460 01
za kupní cenu 253.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

27. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 420/4, k. ú. Růžodol  I
kupujícím:
Společenství v Londýnské ul.č. 507/35 v Liberci,  IČ: 273 33 230
sídlem: Liberec IX-Růžodol, Londýnská 507/35, PSČ 460 01
za kupní cenu 19.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

28. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemky p.č. 673/11, 673/13, 673/17 a 673/18, k. ú. Růžodol  I
kupujícím v pořadí:

1. Společenství vlastníků Zahradní 468,  IČ: 254 90 290
sídlem: Liberec XI, Zahradní 468/16, PSČ 460 01
za kupní cenu 201.500,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

2. Miroslav Šindelář,
bytem: Kateřinská 7, Stráž nad Nisou
za kupní cenu 201.500,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č.1.

 

29. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 699/8, k.ú. Růžodol I
kupujícím:
manželé Petra Lhotáková,
a Jaroslav Lhoták,
oba  bytem  Norská 581/20a, 460 01  Liberec 11
za kupní cenu  35.500,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

30. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č.1160/2, k. ú. Růžodol I.
kupujícím:
manž.Petr Svoboda a  Jaroslava Svobodová,
bytem Jiřická 162, 190 00 Praha 9 - Prosek
za kupní cenu 24.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

31. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemky  p.č. 480/2, 484/4, k.ú. Staré Pavlovice
kupujícím:
manželé Miloslav Kučera,
a Milada Kučerová,
oba bytem Jarní 352/1, 460 01  Liberec 12,                                        1/2                 
manželé Milan Křeček
a  Miroslava Křečková,
oba bytem Jarní 509/3, 460 01  Liberec 12                                         1/2                                    
za kupní cenu  44.000,-Kč                                   
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

32. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 480/7, k.ú. Staré Pavlovice
kupujícím:
manželé Miloslav Kučera,
a Milada Kučerová,
oba bytem Jarní 352/1, 460 01  Liberec 12
za kupní cenu 147.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

33. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemky  p.č. 480/8, 484/8,  k.ú. Staré Pavlovice
kupujícím:
manželé Miloš Kašička,
a Jana Kašičková,
oba bytem Jarní 508/5, 460 01  Liberec 12
za kupní cenu 122.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

34. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemky  p.č. 903/212, 903/372,  k.ú. Staré Pavlovice
kupujícím:
Zbyněk Štangler,
bytem  Na Pískovně 507/57, 460 14  Liberec 14
za kupní cenu 30.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

35. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 41/3, k. ú. Ruprechtice
kupující:
Ivana Načeradcová,
bytem Ruprechtická 321/18a, Liberec 1
za kupní cenu 18.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

36. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 41/4, k. ú. Ruprechtice
kupujícímu:
Jan Mikula,
bytem Skutečská 372/5, Liberec 14
za kupní cenu 18.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

37. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemku p.č. 844, k.ú. Ruprechtice kupujícím:

1. manželé Kamil Hruda,
a Soňa Hrudová,
oba bytem Březnická 541, Liberec 8 1/2
manželé Jan Bek,
a Květuše Beková,
oba bytem Kmochova 778/14, Liberec 14 1/2                                   
za kupní cenu 595.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

2. Martin Havlín,
bytem Sosnová 437, Liberec 15
za kupní cenu 480.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne
marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.

 

38. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemky  p.č.1974/4, 1974/5, 1974/6 a 1974/7, k. ú. Ruprechtice
kupujícím:
manž. Ladislav Machálek a Alenka Machálková,                     1/7
bytem: Horská 676, Liberec 14
František Bělohlávek,                                                                1/7
bytem Horská 676, Liberec 14
manž.Lenka Kružíková a Josef Kružík,           1/7
bytem V Kopečkách 588, Stráž n/N a Horská 676, Liberec 14
Ladislav Seredycz,                                                                   1/7
bytem Horská 676, Liberec 14
Lukáš Kvítek,                                                                           1/7
bytem Horská 676, Liberec 14
manž. Jan Kvítek a Michaela Kvítková,           1/7
bytem: Horská 676, Liberec 14
manž. Jaromír Bednář a Renata Bednářová,     1/7
bytem: Andělská Hora 35, Chrastava
za kupní cenu 311.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

39. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemky p.č. 1977/1, 1977/3, 1977/4 a 1977/5, k. ú. Ruprechtice
kupujícím:
Společenství vlastníků Dům Horská 677/25, Liberec,  IČ: 254 87 311
sídlem: Liberec XIV, ul.Horská 677/25, PSČ 460 14
za kupní cenu 402.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

40. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemky p.č.1982/7 a 1986/1, k. ú. Ruprechtice
kupujícím:
Společenství vlastníků Horská 573    IČ: 254 80 324
sídlem: Liberec 14, ul. Horská 573/21b, PSČ 460 14
za kupní cenu 132.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne s
chválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

41. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č.1982/8, k. ú. Ruprechtice
kupujícím:
Společenství vlastníků jednotek domu v ul. Horská 571, 572, Liberec 14,
IČ: 254 59 350
sídlem: Liberec 14, ul.Horská 571, PSČ 460 14
za kupní cenu 113.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

42. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemky  p.č. 1982/9 a 1982/11, k. ú. Ruprechtice
kupujícím:
manž. Jiří Vacek a Marcela Vacková,
bytem: Baltská 569, Liberec 14
za kupní cenu 158.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

43. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 1200/2, k.ú. Starý Harcov
kupujícím:
Vladimíra Jarkovská,
bytem  Hvězdná 482/3, 460 01  Liberec 5
za kupní cenu  173.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

44. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 1515/26 k.ú. Starý Harcov
kupujícím:
Petr Černý,
bytem Východní 1463, 463 11  Liberec 30
za kupní cenu  17.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

45. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 1515/27 k.ú. Starý Harcov
kupujícím:
Miroslav Šimáček,
bytem K Preciose 142, 463 12 Liberec 25
za kupní cenu 16.100,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

46. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 1515/28 k.ú. Starý Harcov
kupujícím:
Šárka Kaňková,
bytem K Preciose 142, 463 12   Liberec 25
za kupní cenu  17.100,-Kč                                
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

47. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 1515/34, k.ú. Starý Harcov
kupujícím:
Věra Černá,
bytem  Olbrachtova  609/15, 460 15  Liberec 15
za kupní cenu  17.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

48. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek p.č. 127/5, k.ú. Kateřinky u Liberce
kupujícím:
MVDr. Čeněk Červený,
bytem Kateřinky 85, 460 14  Liberec 17
za kupní cenu  15.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

49. Tento bod byl schválen na zasedání Rady města dne 31.8.2010.

50. Rada města dne 16.9.2010 souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemky  p.č. 358, 359, k.ú. Pilínkov
kupujícím:
Jiří Zeronik, bytem U Náspu 546/1, 460 01  Liberec 1 – Staré Město
za kupní cenu  118.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

51. Rada města dne 16. 9. 2010 souhlasí s prodejem nemovitostí:
pozemek p.č. 822 a pozemek p.č. 823, k.ú.  Vesec u Liberce, kupujícím v pořadí:

1. Miroslav Doležal,
bytem Dlouhá 452, 463 12 Liberec 25          50% nemovitostí
Robert Doležal,
bytem Dlouhá 258, 463 12 Liberec 25          25% nemovitostí
Veronika Bímová,
bytem Dlouhá 258, 463 12 Liberec 25          25% nemovitostí
za kupní cenu    450.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy
do 45 dnů ode dne  schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

2. Luboš Svoboda,
bytem Na Bohdalci 255/8, 460 15 Liberec 15
za kupní cenu  441.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy
do 45 dnů ode dne  marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1

 

52. Rada města dne 16. 9.  2010  souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek  p.č. 1451/1, k. ú. Vesec u Liberce
kupující:
H.H.Holding group , v. o. s. , IČ: 25415786,
se sídlem Frýdlant v Čechách, Bulovka 123, PSČ 464 01
za kupní cenu  243.000,  - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

53. Rada města dne 16. 9.  2010  souhlasí s prodejem nemovitosti:
pozemek  p.č. 36/1, k. ú. Kunratice u Liberce
kupujícímu:
Lukáš Plechatý,  
bytem  Na Pískovně 667, Liberec 14
za kupní cenu  184.000,  - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města,

ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
předložit  návrh majetkoprávních operací  pod body I. a II. ke schválení zastupitelstvu města.
T: 16.9.2010

USNESENÍ Č. 637/2010 - Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec pro 3. řádné kolo 2010
     
Rada města po projednání

souhlasí

s návrhem Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací poskytnutých ve 3. řádném kole roku 2010 z Kulturního fondu Statutárního města Liberec v celkové výši 518.700,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1,

schvaluje

návrh Správní rady kulturního fondu k podaným žádostem těchto příjemců dotací:
a) Kalendář Liberecka – vyhovět žádosti a prodloužit termín pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace do 31.7.2011 formou dodatku ke smlouvě č. 9/10/0214,
b) Mgr. Štěpánka Kašparová – vyhovět žádosti o prominutí sankce vyplývající z pozdě dodaného vyúčtování

a ukládá

1) Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 3. řádné kolo roku 2010 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení,
T: 16.9.2010

2) Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
a) uzavřít dodatek ke smlouvě č. 9/10/0214 s jednatelem Kalendáře Liberecka, spol. s r.o.,
T: neprodleně

b) písemně seznámit Mgr. Štěpánku Kašparovou s rozhodnutím Rady města Liberec.
T: neprodleně

                        
Ing. Jiří K i t t n e r, v. r. 
primátor města


Ing. Ondřej Červinka, v. r
náměstek primátora

 

Nastavení cookies