03.07.2019
Jana Kodymová DiS.

DIALOG v Augsburgu utvrdil spolupráci dvou měst, zemí a národů

Od roku 2005 probíhá každé dva roky kulturní výměnný program „Dialog“ mezi českým Libercem a německým Augsburgem. Dlouholeté partnerství, zpečetěné 1. května 2001, se utužilo v přátelství. Nové vedení města tak po červnovém pobytu ve třetím největším bavorském městě na provázanou spolupráci úspěšně a plynule navázalo.

A proč Augsburg?

Právě tady totiž po druhé světové válce našla domov velká část z Liberce odsunutých sudetských Němců. Vztah mezi oběma městy oživuje každé dva roky program DIALOG, a to střídavě v Liberci a Augsburgu. Letošní ročník vyšel na německou stranu a nesl se v mottu „Život v pohybu“.

Je všeobecně známo, že po druhé světové válce a odsunu tehdejšího německého obyvatelstva se velká část libereckých Němců postupně usídlila v oblasti Augsburgu. Možná tedy není náhodou, že si i přes jazykovou odlišnost máme stále co říci. Vždyť celá řada obyvatel Augsburgu měla v našem městě své kořeny a na Liberec nikdy nezapomněla. A z postupné snahy jednotlivců udržovat kontakty, což bylo mimochodem v éře totality velmi těžké a nebezpečné, se vyvinuly trvalé vazby občanů obou měst,“ komentuje primátor města Liberec Jaroslav Zámečník.

Od prvního setkání před 14 lety probíhá kromě oficiálních dnů kultury i bezpočet jiných projektů. O vzájemnou interakci obou měst se zajímá stále více škol. Například Základní škola Wittelsbach, která v dubnu navštívila libereckou partnerskou základní školu Husova.  Dále Big Band Gymnázia St. Stephan a ZUŠ Liberec společně koncertují a nejnověji je to spolupráce mezi Gymnáziem Jakoba Fuggera Augsburg a Gymnáziem F. X. Šaldy Liberec. To je jen několik příkladů pozitivních výsledků tohoto pulzujícího partnerství.

Obyvatelé naší sousední země oslaví letos 30. výročí Sametové revoluce. Název „Život v pohybu“ byl vybrán, protože změna, která proběhla během několika týdnů, byla z velké části nenásilná. Od té doby se vztahy mezi našimi zeměmi znormalizovaly. Naše partnerství je založeno na přátelském a vzájemném porozumění, kterému kulturní výměna našich dvou měst značně přispívá,  a proto nese název Dialog,“ uvádí Kurt Gribl, primátor města Augsburg.

Do bavorského Augsburgu vyjel libereckou kulturu reprezentovat smíšený pěvecký sbor Kvintus, jazzový Big Band Základní umělecké školy ve Frýdlantské ulici, pěvecké uskupení Cum amore z Gymnázia F.X. Šaldy, Markéta Sýkorová z Naivního divadla Liberec s pohádkou Jak chodil Kuba za Markytou  a téměř kompletní vedení města, v čele s primátorem Jaroslavem Zámečníkem.

Den první - hudební podvečer na školní zahradě

Velkolepá akce, která měla za cíl ukázat v německém partnerském městě další kus liberecké kultury, odstartovala ve čtvrtek 27. června školním koncertem Jakob Fugger Gymnázia a sboru Cum amore z libereckého Gymnázia F.X. Šaldy. V prostředí krásné školní zahrady v centru města vystoupily třídy dechových a smyčcových nástrojů, zahrál komorní sbor a komorní orchestr a také Concert Band. Atmosféra letního podvečera byla přívětivá a přátelská a nastavila tak náladu, která prolínala celé čtyři partnerské dny.

Den druhý - slavnostní zahájení DIALOGU a unikátní výstava českých a slovenských fotografií

Dopolední vystoupení loutkoherečky z Naivního divadla Liberec Markéty Sýkorové a její pohádky Jak chodil Kuba za Markytou zaznamenalo velký úspěch u augsburského školního publika.  Pohádkový příběh Ivy Peřinové podle bratří Grimmů byl do repertoáru Naivního divadla uveden před mnoha lety, ale stále se těší velké oblibě. Úspěch se zakládá nejen na kouzlu hry, ale i na záměrně jednoduchém pracovním konceptu. Malé půvabné  loutky, se kterými herečka hraje na skládacím stole,  fascinují mladé i staré diváky po celém světě.

Po příjezdu politické reprezentace vedení města Liberce se pak v páteční podvečer uskutečnilo slavnostní zahájení letošního ročníku kulturních dnů. V  Centru současného umění H2 při něm svůj um předvedly oba liberecké sbory, tedy Kvintus a Cum amore. Stejně tak baletní performance s názvem Stíny v nebesích v podání Tanzakademie Daniela Záboje naznačilo vysokou uměleckou úroveň letošního ročníku.

Výstava:  Světlo. Stopy představila klíčová díla českých a slovenských fotografií. Nejvýznamnější soukromá sbírka, ze které exkluzivní výběr děl zapůjčila finanční společnost PPF Praha, představila všechny proudy průkopnických fotografických trendů 20. století. Výstava si bezesporu našla řadu příznivců v publiku obou partnerských měst.

Den třetí - matiné na radnici, projekt Osud Němců, čeká kuchyně a společný koncert sborů

Dopolední matiné ve vstupní hale augsburské radnice nabídlo vystoupení sborů Kvintus a Cum amore a seznámilo přítomné s  putovní výstavou „Osud Němců“. Ta analyzuje životní příběhy Němců z Jizerských hor po válce. Žili ve strachu, nejistotě a nenávisti a hledali nový domov, nový smysl a způsob života. Projekt informuje o málo známých skutečnostech německo-českého soužití s cílem porozumění a usmíření. Osudy Němců jsou rozděleny do čtyř epoch. Poslední část výstavy se zabývá historií po převratu, kdy vzniklo také partnerství mezi Augsburgem a Libercem. Výstavu  připravil spolek Heimatkreis Reichenberg ve spolupráci s městem Augsburg.        

Následovala odpolední prohlídka města, včetně návštěvy nejstaršího sociálního sídliště světa Fuggerei. To nechal pro své zaměstnance v roce 1521 vybudovat  augsburský  patriot a nadčasový myslitel i osvícenec Jakob Fugger. Dodnes je Fuggerovo městečko funkční. Nájemníci musí splňovat kritéria pro získání bytu. Nájem činí  jedno euro ročně.

Návštěva jizby Heimatstube Reichenberg s ukázkou českého gurmánství a tradičních produktů byla odlišným zpestřením hudebního a výtvarného programu.

Podvečer pak patřil jazzu a swingu v podání obou spřátelených bigbandů. Na Maxmillian strasse tak Senior Big Band Jazz Tube Gymnázia St. Stephan a liberecký Big Band ZUŠ  s kapelníkem Rudou Mihulkou roztančily početné publikum.

Vrcholem sobotního večera a středobodem celého DIALOGU se stalo večerní vystoupení v evangelickém kostele sv. Ulricha, kde nepřekonatelnou atmosféru navodil koncert Kvintusu, vedeného sbormistrem Jiřím Doubkem, a  augsburského Gospel St. Ulrich a Afra, se sbormistrem Peterem Baderem.

Den čtvrtý -  Výstava fotografií Daniela Biskupa a  diskuse svědků doby po listopadu ´89

Nedělní program, a tím i celý DIALOG, pak oficiálně zakončila dopolední panelová diskuse  v kavárně Schaezlerpalais  na téma „Převrat“. V kavárně v Schaezlerpalais vystavuje významný fotograf Daniel Biskup do 14. července 30 fotografií s tematikou „Sametová revoluce“ v roce 1989 v bývalém Československu.

Z diskutujících byli přítomni právě Daniel Biskup, významný fotograf, který tady představuje výstavu fotografií roků změn. Dále primátor Liberce Jaroslav Zámečník, Wolfgang Schwarz z Adalbert-Stifter-Verein, Dr. Zuzana Jürgens, ředitelka Adalbert-Stifter-Verein a také Klaus Hoffmann za spolek Heimatkreis Reichenberg a generální konzulka České republiky Kristina Larischová.

Otázku česko-německých vztahů a pohled do současné politické situace v Evropě po dvouhodinové debatě shrnuli přítomní v konstatování, že až na nepřívětivá válečná a poválečná léta žili  Češi a Němci spolu či vedle sebe pokojně po staletí.                          

Česko-německé vztahy jsou dnes na vysoké úrovni a svou v úlohu v tom sehrávají i Liberec a Augsburg. Tato spolupráce může být pro mnoho českých i německých měst inspirací. „Partnerství měst Liberce a Augsburgu trvá téměř dvě dekády. Neustále se vyvíjí, přináší nové zkušenosti a nová přátelství a klade si nové cíle. Těší mne, že hned v prvním roce současného volebního období jsem se svými kolegy mohl Augsburg navštívit a zúčastnit se bohatého programu, v němž se prolíná tradice a kultura našich měst. Kulturní dny DIALOG současně ukazují, jaký význam naše partnerství má. Oslovuje širokou veřejnost a podněcuje mezi našimi obyvateli zájem o dění v sousední zemi, oslovuje širokou veřejnost a je zdrojem nového dialogu,“ říká liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Zájezd do jiné země je vždy velký zážitek, zejména máte-li možnost se setkat s lidmi, kteří mají a měli své osudy hodně rozdílné od těch našich. Setkání s lidmi, kteří zde v Čechách žili a museli po válce odejít do Německa, je ale zážitek, který ne každého potká. To se nám právě v Augsburgu přihodilo. Je zajímavé, že Vás nakonec pozdraví naprosto normální, přátelští, starší a staří lidé, kteří Vás přivítají obyčejným podáním ruky. Jediné co Vás překvapí, jsou stěny místností vyzdobené fotografiemi z Liberce, z Jizerských hor a okolních obcí. Ani nevím, o čem všem jsme si povídali, ale jistě to nebyl rozhovor, při kterém musíte přemýšlet o tom, co máte vlastně říci. Spíš přemýšlíte o tom, co všechno se stalo, že někteří obyvatelé Liberecka dnes žijí na druhém konci Německa. Není jich již mnoho a ani jejich životní osudy mladší generace příliš nezajímají. A tak je asi nejlepší si přát, aby se něco podobného v naší společné historii neopakovalo,“ glosuje o partnerství s Augsburgem statutární náměstek Jiří Němeček.

Liberečtí umělci zanechali v Augsburgu skvělý dojem, což mezi tamními obyvateli jistě vzbudí další vlnu zájmu o návštěvu našeho města. Partnerství měst Liberce a Augsburgu oslaví za dva roky jubilejních 20 let, a proto se představitelé obou měst setkají znovu. A vlastně se uvidí ještě mnohem dříve. Už letos v říjnu, kdy se mezi sebou utkají v hokejovém zápase liberečtí Bílí Tygři a augsburští Panteři.

Na viděnou při Dialogu za dva roky v Liberci!

 

 

 

 

Nastavení cookies