06.06.2019
Jana Kodymová DiS.

Liberec patří mezi největší města republiky, v Praze s ním tak jednají

První setkání pěti největších měst České republiky proběhlo včera v Rezidenci primátora hlavního města Prahy. Mezi pozvaná města patřil také Liberec.

Setkání představitelů Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a Liberce inicioval 1. náměstek pražského primátora a radní pro oblast územního rozvoje a územního plánu Petr Hlaváček.

Neformální pracovní akce se soustředila na výměnu zkušeností a pozváni na ni byli především primátoři  a náměstci s gescí pro územní rozvoj, legislativní oddělení měst a odborná správa měst, a to v podobě institucí, které ve velkých městech suplují  činnost městského architekta. Za město Liberec se setkání zúčastnili primátor Jaroslav Zámečník a poradce pro architekturu a urbanismus Jiří Janďourek.

Hlavním bodem jednání byla rekodifikace stavebního práva a specifické potřeby velkých měst v oblasti stavebních předpisů. Setkání navštívili i zástupci dalších dotčených orgánů či institucí, jako Hospodářská komora ČR nebo Česká komora architektů. Nechyběli ani hosté z Bratislavy, kteří poskytli srovnání se zahraničním.

Téma rekodifikace stavebního práva jsme vybrali s ohledem na to, že se v širším kontextu dotýká dlouhodobé koncepce správy města. Projednávání věcného záměru Ministerstvem pro místní rozvoj se zatím účastnila jen Praha, která má na rozdíl od jiných českých měst zároveň status kraje. Stanoviska, názory a potřeby dalších měst však zatím nezazněly. Rádi jsme jim proto dali prostor,” vysvětluje Petr Hlaváček, náměstka primátora hl. m. Prahy.

Liberec řeší problém nedostatečné kapacity a rychlosti výstavby bytových i infrastrukturních projektů. Mezi hlavní příčiny v Liberci patří průtahy v procesu přípravy nového územního plánu a průtahy ve stavebních řízení související s komplikovanými právními úpravami. Tzv. rekodifikace je nutná, aby se stavební řízení zjednodušilo a zrychlilo“, uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Spolupráce větších měst nezůstane u této ojedinělé akce a v budoucnu se zaměří na další otázky, které hrají zásadní roli při správě měst. Bude to zejména dostupnost bydlení, územní plánování jako takové či další nástroje správy města a regionu obecně. Politicky velmi aktuálním se stává téma udržitelného rozvoje, centrálního stavebního úřadu nebo městského developera.

Zdroj: Parlamentní listy

Nastavení cookies