25.01.2019
Jan Král

Okolní obce spojí s Libercem nová cyklostezka

Mikroregion Císařský kámen, tedy obce Šimonovice, Dlouhý Most, Jeřmanice a Rádlo propojí do tří let nová cyklostezka.

Povede částečně i Libercem přes Vesec až k Doubí, proto se k projektu připojí také liberecká radnice a společně budou žádat o dotace od Libereckého kraje a Státního fondu dopravní infrastruktury. Projekt potěší nejen cyklisty, ale i chodce. Pro ně vzniknou nové chodníky podél hlavních komunikací.

V rámci této 1. etapy vzniknou čtyři samostatné úseky cyklostezek a chodníků. Další rozšíření je již navrženo, ale již po dokončení této etapy zajistí nové stezky zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty. Náklady na přípravu a realizaci si mezi sebou podílem rozdělí zapojené obce a město Liberec. Při výše dotací až 80 procent je odhadovaný podíl Liberce 3,5 milionu korun. Stejně by zaplatila obec Jeřmanice, o půl milionu méně Dlouhý Most a půl milionu Šimonovice.

Navržená cyklostezka začíná nedaleko kruhového objezdu v Doubí, odkud dál pokračuje podél silnice do Šimonovic (ulice A. Cihláře), mezitím míjí napojení stávající cyklostezky od lávky z ulice Česká a úsek končí u křižovatky s Blatouchovou ulicí na pomezí Liberce a Šimonovic. Na opačné straně silnice je navržen chodník, jehož součástí bude autobusová zastávka, bezbariérové nástupiště a bezpečný přechod pro chodce, po kterém místní už delší dobu volají.

Další úsek smíšené stezky pro chodce a cyklisty povede centrem Dlouhého Mostu od kostela přes železniční trať až ke křižovatce s Liščí ulicí. Součástí návrhu je také chodník, který bude z části oddělen od silnice alejí, dále přechody pro chodce a upravená zastávka. Ulicí Liščí se cyklisté dostanou do Jeřmanic, kde se napojí na novou stezku u vlakového nádraží a pokračovat po ní budou až ke křižovatce se sjezdem ze silnice R35. I v Jeřmanicích vznikne nový chodník, přechod pro chodce a úpravy se dočká autobusová zastávka v ulici Na Odbočce.

V samotném Liberci má v nejbližších letech vzniknout nejméně pět cyklostezek. Mezi ty rozestavěné úseky patří prodloužení cyklostezky podél Nisy za čistírnou odpadních vod. Na tento úsek má navazovat další část v Obloukové ulici. Radnice pracuje i na projektu cyklostezky Barvířská – Hrázená. Do dvou etap je rozložena výstavba cyklostezky mezi Košickou ulicí a Poštovním náměstím, která vede rovněž po břehu Nisy.

Město Liberec má výhodu ve schváleném cyklogenerelu, který obsahuje konkrétní návrhy na vedení cyklotras po Liberci. Tento dokument z roku 2005 nyní doplnil aktuálně vypracovaný katalog záměrů na vybudování nových cyklostezek. Jedná se o komplexní soubor čtyř desítek projektů na cyklostezky o celkové délce přibližně 20 kilometrů. Obsahuje i další desítky různých opatření pro zlepšení podmínek pro cyklodopravu v Liberci, jako je například zobousměrnění komunikací pro cyklisty, rozšíření cyklostezky, opravy povrchu, doplnění osvětlení, umožnění průjezdu areálem LVT nebo úpravy značení.

 

Nastavení cookies