13.09.2019
Jana Kodymová DiS.

Osobitá trojice obdržela medaili města

Z rukou primátora města Liberce Jaroslava Zámečníka převzali ve čtvrtek odpoledne Medaili za zásluhy o rozvoj města tři "páni muzikanti a kulturomilci". Tohoto čestného ocenění se dostalo za celoživotní práci v oblasti hudby panu Karlu Hájkovi, panu Rudolfovi Mihulkovi a in memoriam panu Petru Vostřákovi za práci v oblasti kultury.

Se jménem prvního oceněného, Petra Vostřáka, je řadu let spjat kulturní stánek v Lidových sadech.  Jeho pořadatelský podpis nesou například festivaly Godyho memoriál nebo Jizerská nota. Navrhovatelem ocenění je Tomáš Hasil, dlouholetý přítel a kolega. Petr patřil mezi regionální osobnosti a světlonoše, kteří ve své oblasti rozšiřovali prostory pro moderní vnímání kultury i proti vůli komunistické vrchnosti. Podařilo se mu vydupat ze země klub, který mohla Liberci závidět mnohá další města,“ říká Tomáš Hasil. Populární Experimentální studio v Barvířské ulici bylo zaměřené na folk, rock i vážnou muziku a také na poezii, divadlo a výstavy. Později se přestěhovalo do zrekonstruovaných prostor v přízemí budovy „Lidové sady“. Petr Vostřák zemřel v roce 2018. Medaili města převzala jeho žena Marcela.

Určitě každý Liberečan za svůj život minimálně jednou navštívil obřadní síň liberecké radnice. Ať už jako nový občánek města, kterého zastupitelé vítají, nebo v roli absolventa střední školy při předávání maturitního vysvědčení či výučního listu anebo pak jako ženich či nevěsta při svatebním obřadu. A při všech těchto slavnostních okamžicích zněly varhany Karla Hájka, který na liberecké radnici působí od roku 1959. A kdo náhodou nebyl v obřadní síni, tak chodil na odpolední čaje s orchestrem Ladislava Bareše nebo prošel Lidovou školou umění, později Základní uměleckou školou, proto usměvavého pana Hájka zná a vždy ho rád vidí.

Pana Hájka znám mnoho let. Na liberecké radnici je od roku 1959. To jsem ještě dávno nebyl na světě. Spolu jsme ´odehráli´ desítky svateb, kdy mi o přestávkách povídal svůj krásný a plodný život. Bez něj bychom neměli varhany, za svůj život vyučil generace skvělých hudebníků a prostě a jednoduše je jedním ze skutečných kapitánů kultury v Liberci,“ říká primátorův náměstek a liberecký zastupitel Jiří Šolc.

Rodák z Hradce Králové žije v Liberci od konce 40. let. Karel Hájek je univerzálním muzikantem, ovládá hru na varhany, housle, klavír, trubku, pozoun a kontrabas. Skládal i hudbu, například k úspěšnému představení Divadla F. X. Šaldy Únos bohyně aneb o vinařově vině z roku 1960, upravoval pro žákovský orchestr populární i muzikálové melodie. V neděli 29. září oslaví Karel Hájek neuvěřitelných 90 let. Město Liberec mu k tomuto významnému životnímu jubileu gratuluje a přeje hlavně pevné zdraví.

Třetím v pořadí oceněných je hudebník, pedagog a kapelník Ruda Mihulka. V oboru hra na klávesové nástroje vychoval stovky žáků, řada z nich se úspěšně zúčastnila republikových a mezinárodních klavírních soutěží. Zcela zásadní přínos představuje jeho činnost dirigentská a aranžérská. „Jako kapelník žákovského Big Bandu ZUŠ Liberec, v jehož čele stojí již od roku 1967, dovedl tento orchestr k řadě vítězství v republikových i v mezinárodních soutěžích a on i jeho svěřenci představovali a představují naprostou špičku v této oblasti. Někteří členové orchestru působili nebo působí ve významných hudebních tělesech, ať již ve filharmoniích a souborech klasické hudby nebo v souborech v oblasti populární hudby a jazzu,“ uvádí kamarád, kolega a muzikant Jan Prchal.

Popularizaci jazzu se Rudolf Mihulka věnoval po celý svůj profesní život. Od 60. let pořádal jazzové koncerty, přednášky a besedy. Přivedl do Liberce významné jazzové interprety i kapely. Prostřednictvím Big Bandu propaguje jazz na vysoké úrovni, nabízí ho jako hudební žánr posluchačům různých věkových kategorií, a pomáhá tak šířit hudební osvětu nejen v Liberci, ale i v celostátním měřítku.  Jazzu se věnoval aktivně sám. Starší generace Liberečanů ho má v paměti jako kapelníka orchestru COMBO 62, který v roce 1962 založil. Kapela v Liberci působila až do roku 1995 a stala se neodmyslitelnou součástí libereckých „čajů“, plesů, podnikových akcí a dalších hudebně společenských událostí v Liberci. Letos v září oslaví Rudolf Mihulka 84 let. Ať nás jeho jazzové „Tcigy Tcaga“ zvedá ze židlí ještě hodně dlouho!

 

 

 

Nastavení cookies