18.01.2019
Jan Král

Politiky v čele městských firem nahradí odborníci

V řízení městských společností dochází ke změnám. Zavádí se efektivnější, takzvaný německý model, kdy se sníží počet lidí v představenstvech a zasednou v nich profesionální zaměstnanci těchto společností.

Město zároveň zlepší dohled nad hospodařením firem tím, že rozšíří dozorčí rady. Jedná se o Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, Technické služby města Liberce a Libereckou IS.

Změny řízení společností se připravují už delší dobu. Současné vedení města si dotažení do konce stanovilo jako první z úkolů svého programového prohlášení. „Výhodou tohoto modelu je, že firmy řídí odborné představenstvo tvořené lidmi z managementu firmy, a nikoliv politici. Těm zůstane kontrolní role v dozorčích radách,“ uvedl primátor Liberec Jaroslav Zámečník. Příkladem je Krajská nemocnice Liberec, kde představenstvo tvoří pouze management.

„Představenstvu tak dáváme větší zodpovědnost. Politikům zase dohled nad vlastnickými zájmy města a činností vedení. A aby byla kontrolní role co nejúčinnější, tak jsme zvýšili počet členů v dozorčích radách z 21 na 27, z toho čtyři jsou nepolitičtí odborníci. I přesto snížíme personální náklady o 20 procent. Takže rozšiřujeme kontrolu a zároveň šetříme,“ vysvětlil primátor.

Navýšení počtu politiků v dozorčích radách tedy neznamená víc peněz na odměny. Náměstci primátora ani vedoucí odborů, kteří nově v těchto orgánech jsou, nebudou za členství v dozorčí radě pobírat žádnou odměnu. V dozorčí radě DPMLJ zasedne 11 členů, v TSML 9 a v LIS 7 členů. Posílená dozorčí rada bude působit jako prodloužená ruka města a musí být schopná reagovat na aktuální vývoj ve společnosti.

V DPMLJ počítá schválená změna stanov s modelem, v němž členy dozorčí rady volí valná hromada, ve které jsou jako akcionáři zastoupena obě statutární města – Liberec i Jablonec nad Nisou a jedním místem také Liberecký kraj. Dopravní podnik je největší společností ve vlastnictví Liberce, sousední Jablonec je menšinovým vlastníkem. Roční obrat společnosti činí přes 500 milionů korun, přičemž na letošní rok přispívá město Liberec částkou 275 milionů korun. Ve společnosti TSML je město Liberec jediným akcionářem. Roční obrat společnosti činí 180 milionů ročně, z toho příspěvek od města dosahuje 135 milionů korun.

Nastavení cookies