04.12.2019
Jana Kodymová DiS.

21.schůze libereckých radních

Poslední schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 3. prosince. Vybrané body, které rada města projednala, přinášíme v tiskové zprávě. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 12:  Směnečný program – snížení úrokové marže  

Česká spořitelna, a. s., nabídla statutárnímu městu Liberec v říjnu letošního roku úpravu podmínek stávajícího směnečného programu. V nabídce jde o úpravu úrokové marže a stanovení nového ukazatele, podle kterého bude tato úroková marže nastavena. Česká spořitelna podmiňuje snížení marže zrušením svého závazku o sponzoringu statutárního města Liberce (SML) bez jakékoliv náhrady.

V souvislosti se změnami nejsou účtovány žádné poplatky, vyjma právních nákladů za vyhotovení dodatků, které budou hrazeny SML na základě ustanovení Smlouvy o směnečném programu. Celková plánovaná úspora SML do splatnosti Směnečného programu při marži 1,4 % p. a. je téměř 41 milionů korun. Rada města se změnou podmínek stávajícího financování souhlasila a předloží ji zastupitelům k projednání na jejich prosincové zasedání.

 

Mimo program rady města:

Liberec hledá dlouhodobého provozovatele pro městský bazén

Rekonstrukce městského plaveckého bazénu na Tržním náměstí je jednou z klíčových investic současného vedení města. Budova plaveckého bazénu nezaznamenala, až na několik menších stavebních úprav, od svého vzniku v roce 1985, výrazných oprav. Od roku 1994 v objektu probíhá postupná modernizace. V roce 2012 proběhla přístavba nové části plaveckého bazénu.

V červenci 2019 město Liberec vypsalo zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Projekční práce na rekonstrukci a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci“. Předmětem plnění této zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, podání žádosti o vydání stavebního povolení, vypracování dokumentace pro provedení stavby, předložení stavebního povolení s doložkou právní moci a autorský dozor.

Vedení města zvažuje pro realizaci této investice angažovat zkušeného a renomovaného partnera, který využije synergie zkušeností z realizace  podobných bazénů. Hledá tedy dlouhodobého provozovatele areálu, a to prostřednictvím aktuálně zahajovaného průzkumu trhu podnikatelů. Liberecký plavecký bazén je pro budoucí provozovatele zajímavý nejen bazénovou „padesátkou“, ale také jedním ze svých tobogánů, který je se svými 150 m nejdelší "mezi Mnichovem a Moskvou“.

Cílem průzkumu trhu podnikatelů je nalézt provozovatele, který pro městský bazén nastaví provozně soběstačný model, zaměřený na nákladovou efektivitu, na kvalitu poskytovaných služeb a spokojenost návštěvníků. Jde o kombinaci několika různých funkcí areálu, a to bazén, wellness, posilovnu i restauraci.

„Prostřednictvím České spořitelny, a.s., plánuje město vést řízenou a strukturovanou diskuzi, která umožní definovat možnosti případné smluvní spolupráce s potenciálními provozovatelii. Aktuální diskuze by měla vést k vytvoření konečné podoby projektového záměru spočívajícího ve stanovení vhodné smluvní struktury, způsobu financování, provozu, rozdělení rizik a hladkého řízení celého životního cyklu projektu. Tedy projektové práce, rekonstrukce, provoz, financování, údržba. To jsou hlavní atributy úspěšné a dlouhodobě finančně udržitelné realizace každého investora,“ říká ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

 

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 54: Nová místa k parkování a záměr bezplatného parkování pro elektromobily a sdílené automobily

Rada města schválila nová místa k parkování. Nejzajímavější je lokalita "u Kláštera“, na pozemku, který město vykoupilo v předcházejícím volebním období. Na základě četných dotazů veřejnosti tady město připravuje malé parkoviště pro 16 vozidel v režimu návštěvnického parkování "s automatem" v tarifním pásmu C (žlutá). Toto parkoviště bude na stávající zpevněné ploše a poslouží zejména klientům zdravotnického zařízení „Klášter“, rodičům nedaleké mateřské školy a v neposlední řadě návštěvníkům Liebiegovy vily.

Stejně tak rada města projednala záměr bezplatného stání v zóně placeného stání (ZPS) pro elektromobily a sdílené automobily provozované v režimu "carsharing". V tuto chvíli příslušný odbor aktualizuje dokument "Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec". Do podmínek bude přidán nový druh parkovacích karet pro elektromobily a sdílené automobily provozované v režimu "carsharing". Pro držitele těchto karet by bylo parkování v ZPS v návštěvnickém režimu zdarma. Tato opatření už fungují ve větších městech (Praha, Brno) a jsou malým příspěvkem města k rozvoji ekologické dopravy. Opatření by měla vejít v platnost zkraje roku 2020.   

 

Bod č. 58: Kompenzace využití pozemků města Liberce pro stavební činnost

Dlouhodobým cílem statutárního města Liberec je zlepšení kvality a dostupnosti místních silničních komunikací. Město a vlastníci technické infrastruktury na svém silničním majetku realizují ročně desítky oprav. Každá rekonstrukce vyžaduje určitou míru lokálního dopravního omezení, úpravy řízení dopravy v daném místě, a tím i omezení řidičů, uživatelů.

Zkrácení doby uzavírek je prioritou současného vedení města a délka uzavírek je také častým předmětem kritiky veřejnosti. Jedním z opatření, která by mohla vést ke zkrácení doby potřebných uzavírek opravovaných komunikací, je zavedení finančních kompenzací při provádění stavebních činností na komunikacích ve vlastnictví města Liberce. Pro navržené opatření se Liberec inspiroval zkušenostmi statutárního města Ústí nad Labem, kde ke zkrácení termínů došlo odhadem u 20 % akcí a konkrétně toto opatření vedlo k tomu, že si stavbaři větší akce rozdělují na etapy, a nedochází tak k uzavírce většího územního celku. V Liberci začne praxe smluv se zhotoviteli stavebních prací na městských komunikacích platit od stavební sezóny 2020.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 65: Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2020

Rada města Liberce souhlasila s návrhem rezortu kultury, školství, sociálních věcí a cestovního ruchu na udělení Medailí města Liberec v roce 2020. Nominace na čestné občanství nebudou, po diskuzi ve výboru pro kulturu a cestovní ruch, v roce 2020 navrženy. Město Liberec tak v roce 2020 udělí medaile za zásluhy 4 významným osobnostem.

Medaili města Liberce získá za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti vědy a kultury ředitel Botanické zahrady v Liberci RNDr. Miloslav Studnička, za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti kultury ředitel Naivního divadla Liberec MgA. Stanislav Doubrava, dále za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti umění bývalá ředitelka Oblastní galerie Liberec PhDr. Hana Seifertová a za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti kultury, demokracie a lidských práv Dagmar Helšusová. Nominace projedná prosincové Zastupitelstvo města Liberce.

 

 

Nastavení cookies