31.07.2019
Jana Kodymová DiS.

Součinnost při správě měst má přidanou hodnotu

Dvě náměstkyně primátora města Hradec Králové, Věra Pourová a Monika Štayrová, přijely za vedením města Liberce s cílem sdílet vzájemné zkušenosti a příklady dobré praxe při správě města.

Před časem byli liberečtí v Hradci Králové. Součinnost a výměna konkrétních zkušeností obohacuje obě strany. Náměstkyně nadchl náš parkovací systém a způsob bezhotovostního placení parkovného. Aktuálně řeší právě tento podnět ve svém městě. Náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc jim v tomto ohledu nabídnul součinnost. „Naše zkušenosti při budování parkovacího systému se mohou v Hradci hodit, ušetříme jim slepé uličky, které jsme si museli projít,“ říká náměstek Jiří Šolc.

Stejně tak se dámy zajímaly o organizační schéma magistrátu a rozdělení gescí jednotlivých náměstků. Mezi další témata, která provázela jejich pracovní setkání, patřila veřejná doprava, majetková správa budov a pozemků ve vlastnictví města, stav komunikací, dotační zdroje a projekty. Došlo také na téma rozpočtového určení daní. Pro města velikosti Liberce a Hradce Králové je současný stav rozdělování výše uvedených prostředků velmi nevhodný. Proto se obě stany dohodly na analýze současného stavu a případných možnostech řešení.

Obě města, i přes rozdílný historický vývoj a krajinný ráz, mají shodné sociálně geografické jevy. Těmi jsou problémy regionálního rozvoje, územní administrativy, sociální ekologie, urbanizace, kvality životního prostředí, atd. „Shodli jsme se na prospěšnosti těchto jednání a budeme v nich pravidelně pokračovat. Příští setkání by mělo být věnováno například péči o zaměstnance, což je pro obě města jedno z nejdůležitějších témat, " uzavírá náměstek Jiří Němeček.

 

Nastavení cookies