08.08.2019
Jana Kodymová DiS.

Výměna horkovodů směřuje k ulici Na Rybníčku

Projekt GreenNet pokračuje a stavební práce s výměnou parovodů v současných dnech „opouštějí“ ulici U Nisy a posouvají se na ulici 1. máje. Dále pak k prodejně Billa (Na Rybníčku).

V současné době je právě v ulici Na Rybníčku aktuálně uzavírka s dopravním omezením pro městskou hromadnou dopravu. Veškeré kroky Teplárny, tedy trasu stavebních prací v rámci projektu GreenNet, koordinuje za město Liberec odbor správy veřejného majetku a také odbor dopravy libereckého magistrátu.

 „Blíží se okamžik vymístění trubek parovodu z koryta řeky Nisy. Věc, na kterou Liberec čekal čtyřicet let. Nově bude naše řeka mnohem hezčí, a hlavně tím odpadne extrémní povodňové riziko,“ říká náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

V místě křižovatky ulic Na Rybníčku, Matoušova a 1. máje dojde k úplné uzavírce komunikací od 9. srpna. Objízdná trasa je stanovena ulicemi Františkovská a Vaňurova. Rezidentům v dotčených ulicích bude omezený příjezd umožněn, stejně tak bude zajištěn průjezd jednotkám záchranných složek a povolena dopravní obsluha objektů v uzavřeném seku. Pohyb pěších přes překop v ulici 1. máje bude zajištěn přes provizorní přemostění výkopu.

V pátek 9. srpna bude do ulice 1. máje umístěno dopravní značení a od pondělí 12. srpna zahajuje Teplárna překop ulice 1. máje z důvodu provádění stavebních prací a zařízení staveniště v rámci akce Revitalizace CZT Liberec – GreenNet. Předpokládaná uzavírka ulic je do 23. srpna.

Pokud půjde vše podle plánu, mělo by být do 23. srpna hotovo, takže od konce srpna bude ulice 1. máje i lokalita Na Rybníčku zcela průjezdná pro městskou hromadnou dopravu i ostatní řidiče. Uzavírky nás budou krátkodobě bolet a omezovat, nicméně věřím, že vše proběhne bez komplikací,“ doplňuje náměstek Jiří Šolc.

Plánované i aktuální uzavírky zveřejňuje statutární město na webu:

https://www.liberec.cz/cz/obcan/kontaktujte-nas-on-line/uzavirky-opravy-komunikaci/

Teplárna aktualizuje informace pro veřejnost o dopravním omezení souvisejícím s projektem GreenNet v odkazu:  http://tli.mvv.cz/greennet/omezeni-pro-obyvatele/

 

 

 

Nastavení cookies