Projedené peníze nám už nikdo nevrátí, změna ale musí přijít

To ale není jediný problém, se kterým se město musí v dalších letech vyrovnat – o to více, že bude s velkou mírou pravděpodobnosti čelit poklesu příjmu v důsledku ekonomické recese.

Chybějící půl miliarda, za kterou v Liberci nezůstaly investice, je pro město velkou ztrátou. Bylo velkou chybou, že předchozí vedení města, a především ekonomický náměstek Korytář tyto peníze nevyužil efektivněji (na splacení dluhu, na který ostatně byly určeny) a rozumněji (na investice, které generují další příjmy do městské kasy), ale to je již jen pláč nad rozlitým mlékem. Mnohem zásadnější je, že ve stejném období došlo k zásadnímu nárůstu jak mandatorních výdajů města (především v kolonce mzdy), tak také k dalším „závazkům“, které představují desítky milionů korun ročně z rozpočtu města, tedy z peněženky každého jeho obyvatele. 

Někteří dnes opoziční zastupitelé chystaný rozpočet kritizují, stejně jako rozpočtový výhled. Zapomínají přitom na to, že i jejich hlasy vznikaly v minulých letech městu závazky, které laicky řečeno „plýtvání“ ukotvily na roky dopředu.

Je ale také nutné přiznat si, že chystaný rozpočet na rok 2020 musí být poslední, který se zásadně s touto neefektivitou nevypořádá. Ihned po jeho dokončení a schválení musí začít proces celkové reorganizace rozpočtu a optimalizace výdajů města. Bez ohledu na to, zda budou mít ekonomové pravdu, či nikoli, a zda krize dorazí, či nikoli.

ODS Liberec by si rozpočet na rok 2020 představovala výrazně jinak koncipovaný. Je ale nutné postupovat krok po kroku a nelze čekat, že nešťastná rozhodnutí posledních 4 či více let je možné zvrátit během jednoho roku a v jednom rozpočtu. Na konci tohoto funkčního období ale musí být rozpočet Liberce vrácen zpět do reálu, a většina jeho volných zdrojů by měla směřovat do investičních projektů, které Liberec opět „nakopnou“ a dají mu šanci obstát mezi dalšími městy nejen České republiky, ale celého středoevropského regionu. 

Nastavení cookies