06.03.2021

Posuny a odsuny

Jsou věci, u kterých mě frustruje, že se měsíce nebo roky nehýbou. O to radši jsem, když se konečně podaří nějaký problém vyřešit nebo alespoň posunout. Jsou ale taky chvíle, kdy by byl člověk rád, aby se neposouvalo raději nic. A počkali jsme na někoho schopnějšího nebo ochotnějšího ke kompromisům.

Posun v jednání s družstevníky
I když to vypadá neuvěřitelně, v únoru jsme se v zastupitelstvu snad už konečně posunuli k řešení převodu družstevních bytů! Primátor Zámečník a spolu s ním celý klub SLK po dlouhé době změnili názor a v zastupitelstvu jsme vykročili k přípravě převodu městského podílu v bytových družstvech podle podmínek, které byly původně domluveny.

Krok je to zatím nejistý, po dlouhém hledání všestranně přijatelné formulace jsme se nedostali dál než k sousloví „příprava záměru“, ale i to je posun. Podle slov vedení města a lidí z klubu SLK – na tomto náhlém obratu „samozřejmě nemá vůbec žádný podíl opozice“. Tahle teď často opakovaná slova však musíme jako opozice umět přeslechnout, abychom převod bytů lidem dokázali dotáhnout. To je cíl, o který jde nejvíce.

Stále odsouvané projekty
Ke škodě nás všech to vypadá, že se odsouvají projekty, které by městu pomohly. Hodně se psalo o ukončení přípravy výstavby nového parkovacího domu u nádraží i o odložení vybudování náplavky u Nisy u krajského úřadu. Jenže tím seznam odsunutých projektů nekončí.

Vedení města slibovalo, že ve spolupráci s Povodím Labe zajistí rekonstrukci nejdříve Harcovské přehrady a potom i Tajchu. Aby Liberečané nepřišli o možnost koupání, mělo se začít přehradou a po ní měl přijít na řadu Tajch. Jenže projektování přehrady se zpožďuje, tak jsme se zeptali, jestli pan primátor třeba nevyjedná rychlejší opravu Tajchu. V odpovědi nám pan primátor opáčil, že Povodí Labe má smlouvu s projektantem, její součástí je i výkon autorského dozoru do konce roku 2025. Pochopili jsme tedy, že pro urychlení dlouho odsouvané rekonstrukce rybníka ani primátor, ani další členové vedení města neudělají vůbec nic.

Likvidaci zahrádek snad nestihneme
Někdy je to odsouvání projektů ale vlastně dobře. Jako v případu zahrádek v ulici Wintrova, kde chce vedení města v rámci protipovodňových opatření realizovat naprosto nesmyslný „povodňový park“. Máme ve městě hodně jiných zelených ploch, které potřebují investici, a zrovna v případě Wintrovky cena protipovodňových opatření je třikrát vyšší než hodnota majetků, které mají být ochráněny. Snad ale zrovna v tomto případě vedení města žádné nevratné kroky nestihne a odsune řešení do budoucna.

Přejme si proto, aby se do budoucna dařilo co nejvíce dotahovat projekty, které potřebujeme, a dělejme všechno proto, aby na ty nepotřebné nakonec vůbec nedošlo. Tím spíš teď, kdy budeme muset každou korunu otočit alespoň dvakrát, než ji utratíme.

 

Nastavení cookies