30.03.2024
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/1. 4. - 7. 4. 2024

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

PO - státní svátek

Vzdělávání

Pravidelná porada odboru odpadá.

S ředitelkou DDM Větrník Martou Kultovou budeme znovu probírat financování domu v letošním roce (ST 8.30).

Začínáme s ostrou přípravou na konkurzy na místa ředitelů MŠ a ZŠ - otevírání obálek v rámci prvního zasedání některých konkurzních komisí (ČT od 8.30).

Navštívím komunitní centrum Communités (ČT 13.00).

V Českém rozhlase šířeji probereme aktuální vyhlášku města k regulaci hazardu (ČT 14.00).

V obřadní síni přijmu mladé hudebníky z Austrálie, kteří budou v Liberci na pozvání ZUŠ Liberec (PÁ od 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2024), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání (tzv. principy vzdělávání Š.P.U.N.T.), na dalším zdokonalení nového školského rozcestníku www.skolyliberec.cz atd.

 

Kultura a cestovní ruch 

Pravidelná porada odboru odpadá.

Potkám se s emeritním ředitelem Naivního divadla Stanislavem Doubravou, abychom probrali program generálního shromáždění asociace města s loutkářskou tradicí AVIAMA, které je Liberec členem (ÚT 8.00).

Zúčastním se společné schůzky zástupců Technického muzea Liberec s regionálními podnikateli (ST 14.00).

 

Ostatní aktivity

Porady vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Premiéra Už je tady zas! v Divadle F. X. Šaldy (PÁ 19.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám jen materiály operativní povahy.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (25. 3. - 31. 3. 2024) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

R. Korselt (Bazén Liberec) - spolupráce se školami

Nastavení cookies