13.01.2020

Postarat se o krajinu je hlavní úkol pro příští roky

Obnova krajiny a zvýšení její odolnosti ke klimatickým změnám je to nejužitečnější, co pro sebe můžeme rychle udělat.

Trendem posledních desetiletí je ubývání vody, úrodné půdy a prostředí pro život. Z mnoha dat zmíním tři méně známé příklady, které se týkají naší země.

  • Za 100 let se v českých zemích snížila schopnost půdy zadržovat vodu na méně než polovinu. Příčinou je zastavění půdy a její degradace průmyslovým zemědělstvím – erozí na velkých lánech, utužením mechanizací, úbytkem organické hmoty používáním umělých hnojiv a pesticidů. 
  • Za 60 let se průměrná teplota v ČR zvýšila o 2 °C. Patříme mezi místa na planetě, kde teplota roste nejrychleji. Důsledkem vyšších teplot je rychlejší vypařování vody z krajiny nebo třeba rozpad smrkových lesů, které se v suchu a při vyšších teplotách neubrání kůrovci. 
  •  Za 27 let se ve střední Evropě snížilo množství létajícího hmyzu o 75 %. Příčinou je převážně používání zemědělské chemie a ztráta vhodného prostředí pro život.

Společným jmenovatelem (nejen) uvedených příkladů je klimatická změna a nakládání s krajinou bez ohledu na dlouhodobé důsledky. O změnách klimatu se u nás vede dávno překonaná debata, která bohužel zpomaluje i takové změny, na kterých se shodneme mnohem snadněji. Mezi ně patří obnova krajiny tak, aby byla schopná zadržet víc vody, poskytovala podmínky pro pestřejší život a byla odolnější proti extrémům, jako je dlouhodobé sucho nebo povodně. Obnova krajiny je navíc dosažitelná relativně snadno a rychle a týká se přímo místa, ve kterém žijeme. Představuje tak velmi efektivní způsob, jak zlepšit naše šance do budoucnosti.

Co znamená obnova krajiny?
Jde o systematické plánování a realizaci řady opatření na dostatečně velkém území. Jednotlivé úpravy, jako jsou mokřady, tůně, meze, suché poldry a další úpravy, vytvářejí hezká místa, ale fungující krajina vzniká až jejich souhrou na území alespoň celých povodí větších potoků a říček. Proto je obnova krajiny společným úkolem obcí a širšího regionu. Koordinátorem a iniciátorem přitom musí být krajská samospráva. Obce a soukromí vlastníci pozemků na to sami nestačí a stát je daleko.

Liberec a kraj se mohou stát v obnově krajiny příkladem
Předpokladem je, aby se obnova krajiny stala strategickou prioritou města i kraje. Aby zejména vedení kraje bylo lídrem, který získává a motivuje obce, firmy a občany, vytváří tlak na vládu a dává příklad dalším regionům. Vedení města má v rukou především územní plán, který by měl zachovat a posílit zelenou kostru města a zabránit jeho šíření do krajiny. Jestli se dokážeme dobře postarat o krajinu, je skutečně jen na nás. 

 

Fórum pro budoucnost
29. ledna od 18.30 do 20.00 proběhne v Lidových sadech v Liberci v sále Experimentálního studia setkání, na kterém budeme mluvit o konkrétním programu obnovy krajiny, o způsobech, jak tento program prosadit, a o tom, jak každý z nás může pomoci.  Setkání je otevřené, vstup zdarma. Pokud se o téma zajímáte, přijďte. 

 

Nastavení cookies