14.03.2017

Oživuje Změna a ANO teplárenskou mrtvolu?

Snahy koalice Změny pro Liberec a ANO udržet systém centrálního vytápění jsou marné, neboť vyžaduje obrovské investice do rozvodů ve výši skoro 1,6 mld. Kč. Cena tepla z teplárny tak minimálně následujících 10 let bude vyšší než z lokálních výtopen na zemní plyn.

 

Je pravdou, že posledních 15 let chodily všechny politické strany kolem systému centrálního vytápění v Liberci jako kolem horké kaše. Je pravdou, že současná kolice ZpL a ANO do této teplárenské kaše hrábla odvážně. Odvážně ale není vždy rozvážně. Ke škodě všech při tom ignorovala připomínky a dotazy opozičních stran i klíčových zákazníků teplárny a vrhla se do nevýhodného způsobu řešení (vkládání majetku, projekt GreenNet).

I přes minimum provozních dat systému centrálního zdroje vytápění (žádali jsme o ně koalici mnohokrát), je i z hrubého odhadu patrné, že dosáhnout konkurenční ceny za 1 GJ tepelné energie pod 500 Kč bez DPH není možné. Přitom již dnes je v Liberci řada domovních kotelen, které nabízejí reálné koncové ceny v rozmezí 470–510 Kč / GJ bez DPH.
Rozhodnutí koalice ZpL a ANO přistoupit na projekt GreenNet navržený Teplárnou Liberec nebylo podloženo žádnými propočty ani analýzami možných koncových cen a z toho plynoucí výběr vhodné varianty.

Pokud by se mělo rekonstruovat do moderních standardů všech 44 km parovodů a k tomu přibližně 47 km horkovodů, bylo by nutné někde sehnat 1,6 mld. Kč. Přibližně 664 mil. Kč by stála rekonstrukce parovodů na horkovody, dalších 189 mil. Kč by stála rekonstrukce sekundárních horkovodů na moderní a nevytápějící zelené pruhy trávy na sídlištích. Dalších 450 mil. Kč by stála úprava technologických zařízení. Protože nutnými prostředky nedisponuje ani město Liberec, ani holding MVV, bude nutné krýt investici úvěrem, jestli by vůbec nějaká banka na takový projekt půjčila. Pokud ano, prodražil by se projekt při úrocích 4 % a splatnosti 10 let o dalších 286 mil. Kč.

Na 1 GJ tepelné energie dodaný zákazníkům tak vycházejí dodatečné náklady po dobu 10 let ve výši 237 Kč. Když k tomu připočteme cenu tepla ze spalovny 260 Kč/GJ, k tomu velmi hubený 5% zisk a až nereálně nízké náklady na provoz 10 %, dosahuje cena 1 GJ tepla 571 Kč bez DPH.

Jak vidno, dosáhnout konkurenční ceny tepla v rozumném čase se obří akcí rekonstrukce systému centrálního vytápění dosáhnout nedá. Příprava takového projektu samozřejmě zabere mnoho let. Proto sliby koalice Změny a ANO, že dosáhnout konkurenceschopné ceny lze, a brzy, jsou jen planými sliby. Mezitím si 16 000 domácností vytápěných teplárnou může přát, aby zimy byly co nejteplejší, a dál platit o mnoho tisíc více, než by museli.

Zastupitelský klub SLK již třetím rokem žádá, aby rozhodování o osudu centrálního vytápění bylo podloženo studiemi místo domněnek, protože i hrubé odhady ukazují, že lokální plynové výtopny (kupř. kogenerační jednotky) produkují 1 GJ o 200 Kč/GJ levněji (pro byt o 70 m2 o cca 9 000 Kč ročně) než teplárna a příklady jako Hokejka ukazují, že takové projekty lze běžně financovat.

Jako každý se nerad mýlím. V tomto případě bych si ale přál, aby mé výpočty chybné byly a teplárna i současná koalice Změny a ANO prokázala, že jejich projekt není mrtvý kůň, kterého již třetím rokem marně nutí do klusu. 

 

Nastavení cookies