16.06.2016
Pavel Chmelík

Rozpočtové plánování? Ani náhodou!

Současné vedení města dokáže překvapit. Bohužel spíše negativně. Budu se dnes věnovat rozpočtovému (ne)plánování, které je obrazem nekoncepčnosti a přístupu „ode zdi ke zdi“.

Na konci března 2016 statutární náměstek Jan Korytář představil zastupitelstvu rozpočtový výhled pro roky 2016–2020. Výhled vždy zpracovává profesionální auditorská firma na základě podkladů, které jí vedení města dá. Jak konstatoval finanční výbor, ve výhledu bylo několik nepřesností, jejichž vyřešení si náměstek Korytář osvojil přímo na zasedání zastupitelstva, a výhled byl tedy konsensuálně schválen.

Ovšem už na konci května 2016 uspořádalo vedení města pro zastupitele seminář k plánované, nutné rekonstrukci městského bazénu. Na jednání, kde byl přítomen primátor, statutární náměstek a někteří radní, byla zastupitelům a vedoucím plaveckých oddílů prezentována hotová studie nutné rekonstrukce bazénu, která by měla začít v roce 2018 a měla by stát odhadem 350 miliónů Kč!
Nerozporuji potřebnost této investice, jen mne překvapuje fakt, že výše uvedený dva měsíce starý rozpočtový výhled s touto investicí prostě nijak nepočítá. Podotýkám, že to bude investice „za své“, bez dotací a částka je to velmi vysoká, prakticky neřešitelná. Takovou investici naše město nerealizovalo od dob stavby arény. Pokud to vedení města myslí vážně – již letos se na tuto investici musí začít připravovat (šetřit) a v roce 2018 si město bude muset zbývající částku půjčit. Zpracování studie trvalo přes rok a v okamžiku přípravy rozpočtového výhledu již základní kontury muselo vedení města znát.

Další rozpočtové překvapení nám koncem května 2016 servíruje Změna pro Liberec, pod kterou ovšem resort ekonomiky patří. V rozpočtovém výhledu z března 2016 (konkrétně na str. 27, tabulka č. 7) nalezne každý čtenář rekapitulaci plánovaných příjmů 2016–2020. V položce „odvody výherní hrací přístroje“ plánuje resort ekonomiky roční příjem z hazardu ve výši 58 mil. Kč v roce 2017 a 50 mil. Kč v roce 2018 a dál. Pokles oproti loňskému a letošnímu roku (cca 75 mil. Kč) je počítán na vrub účinnosti nového zákona o regulaci hazardu, který od 1. 1. 2017 ruší automaty v restauracích a zpřísňuje hazard obecně.

V mediálních vyjádřeních hnutí Změna se konstatuje, že chtějí předložit a prosadit dlouhodobě připravovanou regulaci hazardu, která sníží příjmy městu na 20 mil. Kč ročně. To je rozdíl hned v roce 2017 o 38 mil. Kč, v dalších letech o 30 mil. Kč oproti výhledu.

Člověk nemusí být žádný velký počtář na to, aby pochopil, na kolik tyto „dva proti sobě jdoucí“ nápady zatíží městkou kasu každý rok. Pokud poklesnou příjmy našemu městu o 30 mil. Kč ročně a zároveň si město vezme např. 10letý úvěr na investici do bazénu 300 mil. Kč, selskou úvahou dojde k rozdílu 60 mil. Kč ročně, které prostě někde budou citelně chybět…
Pro ilustraci, je to větší částka než roční rozpočet celé městské policie nebo roční rozpočty botanické zahrady, zoo a Naivního divadla dohromady. Člověk nemusí být ani žádný velký systematik, aby z výše popsaného pochopil, jaký chaos vládne u pana Korytáře. Dva měsíce starý rozpočtový výhled, honosně nazývaný pro roky 2016–2020, je cár papíru, kterým se prostě NIKDO neřídí ani dva měsíce po schválení.

Závěrem malé povzdechnutí. Ti z nás zastupitelů, kteří se budou ptát na to, „jak chce ekonomický náměstek tyto otevírající se nůžky vyřešit“ a „zdali je rozumné poté, co se vedení města zbavilo příjmu z teplárny, dál snižovat příjmy“, budou okamžitě nálepkováni jako slouhové temných sil a hubitelé všeho dobra co, nám Změna vymyslela. 

Nastavení cookies