15.11.2017

Někdy až pořádný fičák donutí něco dělat…

Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Naše město zasáhl na sklonku října silný vítr a nadělal spousty škod. Jednou ze škod byla poničená fasáda naší úřední budovy zvané Uran, budovy, kterou dostalo město od státu pro potřeby státní správy a která je v tak ostudném stavu, že to ani není možné. Konečně snad současné vedení města přistoupí k rekonstrukci, která je plánovaná již řadu let.

Možná se ptáte: „PROČ se k té rekonstrukci nepřistoupilo dříve?“ a „PROČ je kolem domu už deset let ostudné rezavé lešení?“ Otázka je správná a odpověď je poměrně jednoduchá… Jak jinak než ve stavu městské kasy.

Rozpočet města je financován státem dle výběru daní (výkonu ekonomiky) především přepočítaným na počet obyvatel. Když v roce 2009 zasáhla svět a ČR nevyjímaje ekonomická krize, příjmy města šly radikálně dolů. Situace se začala zlepšovat až kolem roku 2014 a dnes je díky dobrému stavu ekonomiky celého státu naše město po příjmové stránce bohatší každý rok o 200 mil. Kč než např. v roce 2012! Přes tuto konjukturu občané až na drobnosti nemohou tyto peníze vidět, pouhá třetina této částky by stačila na opravu pláště úřednického Uranu. Opět je správná otázka PROČ? Odpověď je opět poměrně jednoduchá.

Město se za současného vedení orientovalo na projídání sebe sama a na investice jim nezbývá. Např. stav úředníků radnice vyrostl o 100 lidí (!!!) oproti roku 2014, kdy jsme na radnici končili my, bývalé vedení města. To je jen na nákladech spojených s platy, zajištěním pracovních podmínek atd. 50 mil. Kč ročně. Rostou ovšem i počty zaměstnanců příspěvkových organizací a městských firem, každý si rád v době růstu uleví a práci rozdělí. Celostátně platy rostou a město platí a platí…

Hořkým důkazem této projídací politiky je taková banalita, jako jsou náklady na tiskárny. Znáte to, bez papírů není úředník. Takže jen plánovaná celoroční částka na tiskárny byla vyčerpána už v červenci a vedení města musí vyčlenit další 700 tisíc korun, aby dál mohli tisknout. Co a proč tisknou, je mi záhadou, protože objem tisků byl posledních osm let poměrně stejný, nyní je dvojnásobný. Ve stejném městě, se stejnou agendou.

Pro pečlivé čtenáře odkazuji na odpověd’ zastupujícího tajemníka na můj dotaz v říjnovém ZM. Takže sečteno a podtrženo: nakonec z hospodářského růstu nezbude nic, co by mohlo být smysluplně použito na investice. Bohužel je tento trend negativní do budoucna. Každý politik, který přijde po této projídací radniční koalici, bude muset nepopulárně a s mravenčí pílí vracet racionální uvažování a hospodárnost do radničních zdí. Bohužel to půjde jen ztuha.

Věřme, že do toho nepřijde další krize, protože potom by to muselo jít pořádným fičákem… Protože jak jsme byli svědky, nakonec jen ten silný vítr donutí současné vedení města něco udělat. 

 

Nastavení cookies