07.03.2022

Rozběhla se rekonstrukce další liberecké školky

Mateřská škola Malínek získá novou tvář a přibude v ní 48 nových míst pro předškolní děti.


Staveniště objektu Mateřské školy „Malínek“, Kaplického 386, Liberec, příspěvková organizace bylo 7. 3. 2022 předáno stavební firmě STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., která uspěla v zadávacím řízení na zhotovitele stavebních prací.

V rámci stavebních úprav bude realizována výstavba nového dvoupodlažního pavilonu, který bude napojen na stávající objekt mateřské školy. Výstavbou nového pavilonu a kompletní rekonstrukcí stávající budovy vzniknou 2 oddělení pro předškoláky, každé po 24 místech. Celkově se kapacita navýší o 48 míst. V rámci prací budou zrekonstruovány a nově provedeny inženýrské sítě a částečně zrekonstruovány zpevněné plochy včetně nového oplocení. V objektu bude zajištěna bezbariérovost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Prováděné stavební úpravy směřují k tomu, aby bylo možné docílit zvýšení kapacity v kvalitních prostorách všestranně splňujících požadované hygienické podmínky a normy. Z důvodu nedostatečného stávajícího vybavení školy pro navýšenou kapacitu je součástí projektu také pořízení nového moderního vnitřního vybavení.

Celková cena díla včetně DPH je 69,9 mil. Kč, z toho 90 % nákladů bude hrazeno z dotačních zdrojů. Stavba potrvá max. 420 kalendářních dnů.

Rekonstrukce mateřské školy je realizována v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Malínek“ s registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0017264, jehož hlavním cílem je zvýšení kapacity a zajištění kvalitního a dostupného předškolního vzdělávání.

Projekt je spolufinancovaný z Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu.
 

Nastavení cookies