26.04.2010
Karel Horník

Aktualizace indikativního seznamu projektových záměrů

Dne 23.4.2010 Řídící výbor IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci na svém 7. zasedání odsouhlasil zařazení projektového záměru "Centrum pro přírodu" předkladatele Čmelák-SPP.

Zařazení tohoto projektu do  indikativního seznamu je podmíněno schválením Zastupitelstva městě Liberec, které se uskuteční 29.4.2010.

 

Nastavení cookies