BIDELIN

     


Projekt: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Program: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

Cíle projektu:

Cílem je vypracovat územní studii zeleně pro město Liberec a poskytnout dostatečnou argumentaci pro ochranu zeleně na území měst. Pro realizaci tohoto projektu se spojila tři města, a to vedle města Liberec, také město Děčín a město Dresden. Analytickou část zpracuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem. Projekt se zabývá službami a hodnotami přírody, konkrétně zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína. Cílem je zviditelnit vztah mezi prvky přírodě blízké městské struktury, udržitelného vytváření hodnot a obecného lidského blaha, dále zpracovat návrhy a vytvořit konkrétní příklady implementace.

 
OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU  

 

Aktuality

 

27.03.2017

Příroda na každém kroku. Liberec propojí zelené plochy ve městě

Liberec získá dotaci ve výši 1,7 milionu korun na vytvoření uceleného a prostupného systému sídelní zeleně ve městě. Nejen, že vychází z nového územního plánu, ale ve zjednodušené formě poslouží jako rádce trávení volného času široké veřejnosti.
 
22.03.2017

V Liberci vzniká unikátní systém sídelní zeleně

Liberec je krásné město sevřené mezi Jizerskými horami a Ještědským hřebenem. Člověk by si řekl, že musí mít zeleně dostatek, ale je tomu skutečně tak?
 
20.02.2017

Kudy a kam vyrazit za přírodou? Navede vás mobilní aplikace

Německé Drážďany, Děčín, Ústí nad Labem a Liberec. Čtyři města, která se spojila pro dobrou věc. Spustila projekt Bidelin.
 
4
Následující

 

 

O projektu 


Projekt: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan,
Liberce a Děčína (BIDELIN)
Registrační číslo projektu: 100282320


Období přípravy projektu:  1. 10. 2015 – 14. 4. 2016
Realizace projektu: 15. 4. 2016 - 30. 9. 2020
Celkové výdaje projektu (SML): 69 146,60 EUR


Realizace projektu:

09/2020          Ukončení projektu, prezentace výstupů na webu města
09/2020          Česko-německý diskuzní seminář „Městská příroda v Liberci: co nám přináší a co potřebuje?“
06/2020          Informační leták o projektu
10/2019          Reportáž o projektu v regionální televizi RTM, uveřejnění informací o projektu ve Zpravodaji Liberec
08/2019          Zpracování dokumentu „Doporučení pro jednání pro komunální politiky a úředníky, návody pro zahrnutí ekosystémových služeb do městského plánování“
06/2019          Workshop v Liberci na téma „Systém sídelní zeleně v Liberci“
12/2018          Kontrola a zahájení vyhodnocování výsledků druhého mapování zeleně
06/2018          Uzavření smlouvy o dílo na provedení „Digitalizace dat z 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN“
04/2018          Zahájení 2. mapování zeleně v intravilánu města Liberce
09 - 12/2017  Kontrola a vyhodnocení výsledků prvního mapování; příprava druhého mapování – terénní práce, IT podpora
07 - 08/2017  Sběr dat o jednotlivých plochách mimolesní zeleně na území města Liberce
03 - 06/2017  Příprava metodik pro první mapování sídelní zeleně
02/2017          Podpis smlouvy o poskytnutí dotace


Kontakty:

vedoucí manažer projektu
Ing. František Balek

kontaktní osoba:
Ing. Michaela Maturová
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Tel.: +420 485 243 577
Email:  maturova.michaela@magistrat.liberec.cz

 

 

 

Nastavení cookies