19.03.2019
Jan Král

Rozjíždí se rekonstrukce ZŠ Broumovská

Další liberecká škola získá brzy nový kabát a lepší vnitřní klima.

 

  

Staveniště objektu Základní školy Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace bylo 1. 3. 2019 předáno stavební firmě Pozemní stavitelství s.r.o., která uspěla ve výběrovém řízení jako zhotovitel stavebních prací.

Cílem rekonstrukce je snížit energetickou náročnost provozu školy. Během úprav dojde k zateplení plášťů budov, bude provedena výměna oken, dveří a také řada dalších opatření, která v objektu školy zajistí řízené větrání s rekuperací tepla.

Celková cena díla včetně DPH je 21 mil. Kč a lhůta výstavby činí max. 270 kalendářních dnů.


Rekonstrukce základní školy je realizována v rámci dvou projektů:

1) 5.1a Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ Broumovská v Liberci – energetické úspory“ s registračním číslem projektu „CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006799 – výše dotace činí 40 %
2) 5.1b Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ Broumovská v Liberci – energetické úspory“ s registračním číslem projektu „CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006798 – výše dotace činí 70%

Tyto projekty jsou spolufinancované z Evropské dotace, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Nastavení cookies