29.11.2021

Schváleno. Stavba sociálních bytů se rozběhne ještě letos

Rada města posvětila výsledky zadávacího řízení a schválila zhotovitele stavby sociálních bytů Na Žižkově.

Rada města Liberce projednala v úterý 2. listopadu výsledky zadávacího řízení na stavební práce "Sociální bydlení města Liberce - Na Žižkově".

Tři městské bytové domy se 49 (25 +12 +12) sociálními byty v ulici Na Žižkově postaví První podještědská stavební spol. s r.o. za cenu 121 993 000 Kč bez DPH (140 291 950 Kč včetně DPH).

„Podél této ulice vznikne objekt se čtyřmi samostatnými vchody a celkem 49 novými sociálními byty.  Veřejná  zakázka  byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení s předpokládanou hodnotou 120 000 000 Kč bez DPH, uvedená cena je maximální a nejvýše přípustná,“ říká náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

V průběhu veřejné zakázky byla hodnota navýšena o 2 500 000 Kč bez DPH z důvodu chybějících položek ve výkazu výměr na hodnotu 122 500 000 Kč bez DPH. Lhůta výstavby činí 390 dní pro první bytový dům, pro druhý 480 dní a 510 pro třetí bytový dům.

Projekt bude realizován v rámci I. etapy dostupného městského bydlení, které má vzniknout na místě bývalého školního areálu v městské části Rochlice. Předání staveniště je předpokládáno v listopadu letošního roku. Dokončení celého projektu pak v létě 2023.

První bytový dům a druhý bytový dům budou předloženy do IPRÚ a třetí bytový dům do ITI. Předpokládaná výše dotace činí u prvního bytového domu se dvěma vchody 36 378 530 Kč. U  druhého bytového domu je předpokládaná dotace ve výši 18 149 668 Kč. Žádost o podporu pro třetí bytový dům bude podána do Integrované teritoriální investice (ITI) v novém operačním období. Žádosti o podporu budou podávány pro každý bytový dům zvlášť.

 

Nastavení cookies