16.06.2021

Mateřská škola Klášterní na Husovce rozkvete na podzim

Děti se do opravené školky vrátí ještě letos. Rekonstrukce potrvá pouhé čtyři měsíce.

Statutární město Liberec provede stavební úpravy budovy odloučeného pracoviště mateřské školy Klášterní, které se nachází v ulici Husova. Objekt projde rekonstrukcí díky projektu s názvem „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní“, který je dalším z řady akcí, které přinesou žákům mateřských škol v zařízeních zřizovaných statutárním městem Liberec větší komfort a pohodlí. V neposlední řadě tím získá důstojnou podobu další z historických domů v centru města.

Zhotovitelem stavby byla vybrána firma Pozemní stavitelství s.r.o. s cenou stavebních prací ve výši 4,6 mil. Kč. Opravy budou probíhat od července do října tohoto roku.

Rekonstrukcí budovy dojde k odstranění statických a funkčních poruch, ke zlepšení tepelně-technických vlastností výplní otvorů, obvodových konstrukcí, střešního pláště a estetického vzhledu budovy. Děti i učitelský sbor budou mít po dobu rekonstrukce náhradní zázemí v hlavní budově MŠ Klášterní.

Celkové náklady projektu se odhadují kolem 5,5 mil Kč a budou z části hrazeny z dotací Evropské Unie, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí v předpokládané výši 2,2 mil. Kč.

 

Nastavení cookies