28.01.2020

V novém a modernějším se dětem i učitelům líbí

Od dubna do listopadu loňského roku trvala rozsáhlá rekonstrukce dvou budov Základní školy v ulici 5. května. Od 6. ledna 2020 jsou žáci i pedagogové v novém a nemohou si proměnu vynachválit. Dnes se do prostor školních budov podívali zástupci vedení města a partneři projektů.

Oba projekty, na rekonstrukci budovy prvního a druhého stupně, byly spolufinancovány z EU – Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu Životní prostředí. Cílem projektů bylo zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a snížení energetické náročnosti budov. Celková cena za obě budovy, včetně vybavení, je 122,3 milionů korun. Předpokládaná výše dotace za všechny projekty je ve výši 75,4 mil. Kč z EU.

 

Budova pro první stupeň

Na prvním stupni základní školy se vybudovalo 7 nových odborných učeben, včetně kabinetů, v podkrovních prostorách. Nově vznikly učebny vaření, přírodních věd, jazyková laboratoř, učebna mechatroniky, učebna výpočetní techniky, učebna pracovních činností a učebna jazyků. Současně došlo k zateplení budovy školy, výměně oken a tepelného zdroje a výstavbě výtahu s nájezdovou rampou, čímž se stala budova školy bezbariérovou. Opravena byla také venkovní fasáda školy.

Celková cena za rekonstrukci této budovy je 73,8 mil. Kč s DPH. Oproti původním předpokladům byla navýšena o 14,5 mil. Kč. Navýšení ceny souvisí hlavně se stářím budovy, která byla vystavěna v roce 1873 jako městský chudobinec.

Realizaci stavby prováděla První podještědská stavební s.r.o., Liberec. Stavební dozor zajistila IBR Consulting, s.r.o., pro obě budovy školy. Projektovou dokumentaci zpracovaly projektové kanceláře Energy Benefit Centre a.s., Praha a FS Vision s.r.o., Liberec.

 

Budova pro druhý stupeň

Na druhém stupni základní školy probíhalo odstraňování vlhkosti sklepních prostor budovy, kde jsou šatny, došlo také k výměně elektrických rozvodů a osvětlení, okenních a dveřních výplní. Byl vybudován bezbariérový vstup do objektu a k budově školy přistavěn výtah. Současně proběhla výměna tepelného zdroje. Dovybaveny byly dvě nově zřízené odborné učebny zcela novým moderním nábytkem a počítačovou technikou. Výměnou oken, instalací nového zdroje vytápění a vybudováním 2 nových odborných učeben – učebny cizích jazyků a přírodních věd, se škola posunula k lepšímu komfortu výuky.

Stavební práce prováděla firma Guttenberg, s. r. o., z Mělníka. Projektovou dokumentaci zpracovaly projektové kanceláře Design4 – projekty staveb s.r.o., Liberec a FS Vision s.r.o., Liberec. Celková cena prací byla 39,6 mil. Kč včetně DPH. Oproti předpokládané hodnotě tato cena stoupla o 1,8 mil. Kč. Jednotlivé odborné učebny na obou budovách byly vybaveny moderními technologiemi ICT a nábytkem v celkové hodnotě 8,8 mil. Kč. Vybavení dodala firma AV Média, a.s., Praha.

 „Rekonstrukce základní školy má pro mě dva zásadní rozměry – jednak se podařilo renovovat budovy, které to dlouho potřebovaly, protože minimálně část jedné hrozila velkou havárií, a které tvoří jádro páteřní základní školy v centru města. Jednak jsme poprvé v historii města přesunuli na dobu několikaměsíční rekonstrukce školu jako celek do areálu na opačném konci města. Pro děti a jejich rodiče, stejně jako učitele to bylo mimořádně obtížné období, snad jim moderní škola bude odměnou za trpělivost. A velké poděkování patří i Technické univerzitě Liberec, která nám bývalý školní areál v Mařanově ulici poskytla. Město si zase vyzkoušelo všechna úskalí modelu totální rekonstrukce školní budovy, který lze za laskavé tolerance všech aktérů využít opakovaně i v budoucnu,“ uvádí náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Text: Jana Kodymová, foto: Jan Král

Nastavení cookies