04.05.2017
Jan Král

Město startuje projekt sociálního bydlení, opravu Liebiegova paláce a rozšíření ZŠ Kaplického

Liberečtí radní posunuli o kus dál několik rozběhnutých projektů z Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ).

Schválili výsledky zadávacích řízení na dodavatele projektových dokumentací na rekonstrukci pěti bytových domů v majetku města, v jejichž prostorách vzniknou sociální byty. Nejvhodnější nabídku podala pražská firma SVIŽN s.r.o., která potřebné dokumentace vypracuje za celkem 1,74 milionu Kč.

Připravovaná nová síť sociálního bydlení počítá s rekonstrukcí šesti bytových domů v majetku města, v jejichž prostorách vznikne 38 moderních sociálních bytů. Jde o objekty Jablonecká 124/45, Milady Horákové 144/10, Proboštská 268/1, Žitavská 393/6, Dvorská 169/2 a Orlí 139/5. Zbývá ještě vyhodnotit zadávací řízení na dodavatele projektové dokumentace šestého domu (ul. Žitavská), což se předpokládá v průběhu května.

Sociální byty budou vybudovány z vyhovujících nebytových prostor a z bytů o velké podlahové ploše, které budou při rekonstrukci rozděleny na byty dva. „Předpokládáme, že všech 38 nových sociálních bytů bude k dispozici během příštího roku. Jde o první etapu rozsáhlého projektu, jehož výstupem bude nejméně sto nových nebo nově zrekonstruovaných sociálních bytů,“ uvedl náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. Předpokládané náklady aktuální první etapy činí 58 775 000 Kč, z nichž 85 % pokryje dotace z IROP a 5% dotace ze státního rozpočtu. Město uhradí spoluúčast ve výši 10 %.

O krok dál je projekt na zvýšení kvality vzdělávání na Základní škole Kaplického v Liberci. Město vypíše zadávací řízení na dodavatele stavebních prací, které spočívají zejména ve vybudování nástavby na současné školní budově, kde vzniknou nové odborné učebny cizích jazyků a přírodních věd. Součástí rekonstrukce budou i doplňkové stavební úpravy a částečná změna dispozičního řešení, spolu se zajištěním bezbariérového přístupu. Předpokládané náklady dosahují 13 milionů Kč, přičemž financování je rozděleno stejně jako v případě projektů Sociálního bydlení.

Podle plánu se posouvají dopředu i projekty na výstavbu autobusového terminálu a rekonstrukce Liebiegova paláce – bývalé galerie. Radní schválili vypsání otevřených zadávacích řízení na dodavatele projektových dokumentací. Nový terminál vznikne v místě současného nevyhovujícího parkoviště v Žitavské ulici. Už má svou podobu od architekta Petra Stolína a vyjádřit se k němu může veřejnost 18. května od 17.00 hodin na Novém magistrátu nebo přímo na místě proměny 29. května od 13.00 hodin.

Památkově chráněný Liebiegův palác má šanci dočkat se záchrany a nového využití. Cílem projektu je vytvořit z bývalé galerie prostor pro setkávání lidí napříč generacemi, z různých sociálních skupin, které budou spojovat sociální, vzdělávací, kulturní a rekreační aktivity. Vznikne tady takzvané polyfunkční komunitní centrum – Centrum aktivního života.

 

Nastavení cookies