Tržní náměstí

PROJEKT / PROJEKTANT

Revitalizace Tržního náměstí / OV Architekti

PROJEKTOVÁ FÁZE

Studie (STS)
Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
Dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP)  
Dokumentace pro povolení stavby (DPS)
Dokumentace pro zadání stavby (DZS)
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS/SKP)

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

70 000 000 Kč s DPH

KONCEPT

V rámci kontinuity a komplexnosti řešení městského okruhu a změn organizace dopravy, vyvolané záměrem budování centra urgentní medicíny KNL, byla vyhlášena veřejná zakázka formou souběžného zpracování na zakázku malého rozsahu na služby v uzavřené výzvě pro Urbanisticko-architektonický návrh Tržního náměstí, kterým bude procházet městský okruh do ulice Nová Pastýřská. Hlavním konceptem návrhu je vytvoření funkčního zeleného středu náměstí a posílení městského prostředí po jeho obvodu. Zklidněná pobytová plocha před bazénem směřuje chodce do zeleného středu, který slouží jako pobytový trávník se stupni na sezení. Předprostor výstaviště je řešen jako zpevněná plocha s alejí stromů vedoucí ke vstupní bráně. Mezi stromy jsou v dlažbě vymezena parkovací stání. Je zde prostor pro konání trhů nebo jiných událostí. 

Nastavení cookies