Věrnostní a pracovní ocenění strážníků

27.03.2024
Primátor města ocenil liberecké strážníky.

V rámci výročního setkání zaměstnanců Městské policie v Liberci ocenil primátor Jaroslav Zámečník a ředitel MP Ladislav Krajčík některé ze strážníků, kteří ve služebním poměru působí 20, 25 a 30 let. Součástí setkání byla také bilance pracovních výsledků za rok 2023 a plány na rok 2024.

Setkání zaměstnanců proběhlo v úterý 26. března v historických prostorách radnice za účasti ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje vrchního rady plukovníka Jana Hadrbolce a ředitele územního odboru Liberec Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje plukovníka Kurta Maliny. Z rukou primátora města Liberec Jaroslava Zámečníka a ředitele městské policie vrchního policejního rady Ladislava Krajčíka převzalo 9 strážníků věrnostní a pracovní ocenění.  
Za dvacet let služby byli oceněni Roman Pittner a inspektor Tomáš Volf. 
Za dvacet pět let služby byli oceněni vrchní inspektor Jiří Alaxa, praporčice Ilona Bednářová, praporčík Ján Hlister a vrchní praporčík Jiří Jaworski.
Za třicet let služby byli oceněni praporčík Dimitr Alexandrov a vrchní inspektor Ivan Petrovič.
Za plnění úkolů nad rámec pracovních povinností byl oceněn podpraporčík David Fischer. Okrskář David Fischer si vytvořil dokonalou místní a osobní znalost svého okrsku Františkov a Růžodol s výbornými pracovními výsledky. Díky svému aktivnímu přístupu při vyhledávání hledaných nebo pohřešovaných osob v aktivní pátrací evidenci Policie ČR za rok 2023 zjistil celkem 15 hledaných nebo pohřešovaných osob.

 

Věrnostní a pracovní ocenění strážníků

Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 16.06.2024 23:09

Nastavení cookies