Jak mám uhradit pokutu, kterou jsem nezaplatil na místě?

Jedná se o případ, kdy byl přestupek projednán se strážníkem, a byla uložena bloková pokuta, splatná na složenku. Zároveň byl k přestupku vygenerován variabilní symbol, který uvádějte při platbě pokuty.

K zaplacení pokuty nezaplacené na místě jsou možné dva postupy:
a) převodem z Vašeho účtu na účet Statutárního města Liberec č. 000019-7963850237/0100,
b) na přepážce Magistrátu města Liberec (v hotovosti nebo platební kartou)


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 17.06.2024 00:34

Nastavení cookies