Našel jsem injekční stříkačku, co mám dělat

 

Stříkačky se nedotýkejte!
Vždy dbejte na vlastní zdraví.
Nechte stříkačku ležet na místě nálezu.
Nález stříkačky oznamte k odborné likvidaci.

Nalezenou stříkačku můžete oznámit organizacím, které se zabývají odbornou a bezpečnou likvidací, např.

a) Městská policie Liberec, linka 156
b) K-centrum, telefon 482 713 002

Jak oznámit nález injekční stříkačky:

- podrobně popsat místo nálezu (ulice, číslo sloupu veřejného osvětlení, č.p. blízké budovy, atd.), případně vyčkat příjezdu hlídky
- místo nálezu viditelně označit – např. na zemi kolem stříkačky namalovat kruh nohou, botou či klacíkem, v travnatém, nebo obdobném porostu přehodit přes nález např. klacík, větev
- zabránit kontaktu s nálezem dalším osobám, zejména dětem
- na nález upozornit ústně další osoby v blízkém okolí

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 17.06.2024 00:43

Nastavení cookies