12. 12. 2016 Poděkování za spolupráci se základní školou

Vážený pane řediteli,

chtěla bych touto cestou poděkovat strážníkům městské policie panu Torákovi a panu Ošťádalovi.
Do naší školy přicházejí rodiče, kteří se přistěhují z různých koutů naší republiky, přinesou s sebou dokumenty důležité pro umístění svého dítěte, ale pak je již nejsme schopni dostat do školy. Stává se, že neznají ani přesnou adresu svého nového bydliště, naslibují, že vše donesou další den, ale o dítě je již postaráno a my nemáme žádné páky, jak rodiče do školy dostat. Nepomáhají pozvánky na třídní schůzky, v notýsku, telefony jsou nedostupné a žák navíc začne mít velké výchovné problémy, protože vidí, jak je škola bezmocná.
Tím se vracím k poděkování těmto Vašim pracovníkům. Vykonávali před naší školou pro nás důležitou preventivní činnost a na mou prosbu zjistit bydliště okamžitě zareagovali. Ač jsem neměla přesnou adresu, dokázali nemožné a druhý den přišla matka našeho problémového žáka. Mohla jsem doplnit chybějící údaje v dokumentaci i s přesnou adresou, abych se mohla v opakujících případech obrátit na kurátorské oddělení MML.
Již ta skutečnost, že ráno občas dohlížejí na chování našich problémových žáků, přispívá k tomu, že žáci se chovají podstatně méně hlučněji (škola je v bytové zástavbě) a méně vybíhají do ulice. Je mi líto, že tento fakt nemohu potvrdit i pomáhajícím pracovníkům městské policie, kteří sice u školy stojí, ale žádný výchovný efekt se nekoná. Rozhodně nemají ani minimální respekt, jako je tomu v případě již zmíněných strážníků.
Měli jsme pana Toráka i na dvou besedách a i ty zanechaly v našich dětech skvělý dojem. Naše škola je od 1. 1. 2016 odloučeným pracovištěm ZŠ v Orlí ulici a bylo by fajn, kdyby besedy mohly probíhat nadále na obou pracovištích.
Uvítali bychom i dostupný pomocný materiál pro naše žáky, s kterým by mohli pedagogové po skončených besedách dále pracovat.
Děkujeme za Vaši práci.

S pozdravem
Z. K. vedoucí odloučeného pracoviště


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 16.06.2024 08:40

Nastavení cookies