Poděkování za dárky dětským pacientům liberecké nemocnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI NEMOCNICI, LIBEREC,
Husova 357/10, příspěvková organizace
Husova 357/10, 460 01 Liberec 1, tel.: 485 312 875, e-mail: spzs.nemocnice@seznam.cz,
www. zsnemlib-spc.cz
insp. XX
lektor dopravního vzdělávání
Dětské dopravní hřiště,
Lužická 147, 460 01, Liberec 1

 

16. 2. 2021, Liberec
Vážený pane inspektore,
dovolte mi, abych Vám, a Vaším prostřednictvím Policii České republiky, velmi
poděkovala za milé a užitečné dárky pro naše žáky – pacienty liberecké nemocnice.
Dárky přinesly do nemocničních pokojíků velkou radost a tak věříme, že jistě
pomohou i v prevenci úrazů, ke kterým u dětí ve stále rušnějším dopravním provozu
dochází.
Hry a dárkové předměty poslouží k připomenutí bezpečného chování na silnici jak
pro nejmenší děti ve školce, tak pro mladší školáky na dětském oddělení nemocnice,
kde se s následky na zdraví, vzniklými při dopravních nehodách často potkáváme.
Na oddělení dětské psychiatrie budou moci některé dárky získat a využít rovněž
mladší školáci, se kterými se během jejich pobytu pohybujeme i mimo areál
nemocnice.
Velice si vážíme skutečnosti, že myslíte i na děti, které z pochopitelných důvodů
(pobyt v nemocnici) nemohou navštívit dopravní hřiště a programy, které zde (mimo
tuto nelehkou dobu) organizujete a těšíme se na další spolupráci.
S poděkováním za radost, kterou Váš dar dětem v nemocnici přinesl
a s úctou za jeho nezištnou nabídku

XX
ředitelka školy
ZŠ a MŠ při nemocnici, Liberec,
Husova 357/10,
příspěvková organizace


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 16.06.2024 07:29

Nastavení cookies