26.5.2016 Poděkování za odchyt nebezpečného včelího roje

Vážený pane řediteli,

touto cestou bych chtěla ocenit práci jednoho z Vašich zaměstnanců, strážníka Martina Toráka.

Dne 26.5.2016 se v ulici Hraběcí v Horním Hanychově na pozemku města začaly rojit včely. Protože přímo kolem stromu prochází mimo jiné několikrát denně děti z mateřské školy i zaměstnanci chráněné dílny, snažili jsme se tuto situaci co nejrychleji vyřešit. Bohužel nám nikdo nechtěl pomoci, ačkoliv jsme oslovili i hasiče. Včely byly ve velice špatně přístupném místě.Přes tísňovou linku 156 jsem získala číslo na pana strážníka Toráka. Přijel během 5 minut po oznámení a situaci začal velice aktivně řešit. Ke včelám se nedalo dostat bez plošiny, a proto se spojil s hasiči a začal zajišťovat zapůjčení plošiny, což nakonec nebylo možné. Po dalších návrzích řešení jsme se dohodli, že ho budeme průběžně informovat a on zkusí vymyslet možné řešení.

V průběhu dne se včely přemístily do lépe přístupného místa, což jsme panu Torákovi sdělili. Pan strážník Torák si sám sehnal žebřík a dva ochranné obleky, vzal manželku a cca ve 20:30hod (tedy v době svého volna) přijel a včely zlikvidoval.

Tímto stručným dopisem bychom rádi poděkovali panu strážníkovi za velice aktivní přístup ke vzniklé situaci a za jeho pracovní nasazení ve volném čase. Samozřejmě bychom také rádi poděkovali paní Torákové za asistenci. Za všechny, kterých se situace týkala


Tereza Přibylová


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 16.06.2024 07:52

Nastavení cookies