Detektor akustických rizikových událostí

   V rámci Programu prevence kriminality 2023 byl v centru města Liberce instalován detektor rizikových akustických událostí, který je umístěn v centru města na Soukenném náměstí, na sloupu veřejného osvětlení, v blízkosti nového kamerového bodu. Zařízení funguje tak, že v případě detekce rizikového akustického zvuku (střelba, křik, řinčení skla) spustí výstrahu a upozorní městskou policii na potenciální nebezpečí. Tímto způsobem je minimalizováno, že by podobná událost zůstala nepovšimnuta a je tím také výrazně zkrácena reakční doba městské policie. Obslužný software je propojen s operačním pracovištěm Městské policie Liberec. Zařízení je současně inovací - pilotním provozem dosud nevyzkoušené technologie.

 

Tento projekt byl finančně podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje 

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 16.06.2024 23:11

Nastavení cookies