Nenech lamu v síti - účastníkům školení

   Kybernetická kriminalita je protiprávní jednání, u kterého je momentálně zaznamenáván nejprudší rozvoj. Zahrnuje mnoho druhů různě kvalifikovaného jednání, které je pácháno prostřednictvím internetu. Společným rysem obětí je nízká až nulová informovanost o aktuálních rizicích a trendech. V případě určitých skupin (senioři, děti, cizinci) je to také nízké právní povědomí, kvůli kterému se mohou stát dokonce pachatelem nebo obětí kriminalizace. Proto máme snahu proškolovat tzv. klíčové pracovníky, Vás, kteří s těmito skupinami pracujete a chceme podporovat i předání znalosti k cílovým skupinám. Člověk nemusí být počítačový expert, aby dokázal předávat určité zásady bezpečného chování k těm nejzranitelnějším a v našem školení bylo obsaženo to nejdůležitější. Vaše vlastní aktivity nemusí být jenom přednášky, ale může jít o zařazení znalosti do běžné výuky, praxe nebo při posezení u kávy se skupinou seniorů. Na této stránce najdete pomůcky k Vašim aktivitám.

Cílová skupina -  senior 

 

 

 

Cílová skupina - ukrajinský uprchlík 

 

 

Cílová skupina - pedagog

 

 

 

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 16.06.2024 23:29

Nastavení cookies