Primární prevence - přednášky

Na primární úrovni se na prevenci kriminality ve městě Liberci podílí celá řada subjektů včetně městské policie. V případě městské policie se  jedná  především o přednáškovou a osvětovou činnost, zvyšování právního vědomí  a osvojování si bezpečného chování. Cílovou skupinou jsou ti ohroženější z nás - děti základních a mateřských škol, mládež a senioři. Přednášková činnost zahrnuje tyto tématické bloky: 

  

  • Základy právního vědomí
  • Kyberšikana - rizika internetu
  • Kybergrooming a sexting
  • Setkání s cizím člověkem

 

V případě zájmu o přednáškový blok kontaktujte vedoucí odboru prevence kriminality

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 22.03.2023 21:05

Nastavení cookies