21.01.2015
Jaroslava Jedličková

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociální péče Magistrátu města Liberec vypracoval pravidla a postupy při poskytování sociálně-právní ochrany, které jsou obsaženy v dokumentu Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.

  

 

Tento obsáhlý dokument popisuje všechny zákonem stanovené standardy kvality a je dostupný veřejnosti u vedoucího oddělení sociálně-právní ochrany dětí, vedoucího oddělení kurátorské činnosti a právníka odboru sociální péče Magistrátu města Liberec.

Dokument byl vytvořen v rámci realizace projektu „Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na statutárním městě Liberec“ CZ.1.04/3.1.03/C2.00074. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Nastavení cookies