Fond kultury a cestovního ruchu

Statutární město Liberec vyhlašuje usnesením ZM č. 331/2023 ze dne 14. 12. 2023 programy 5.1 Kulturní projekty na území města Liberec, 5.2 Kulturní start-upy a inovace: strategie rozvoje kultury 2022 – 2029, 5.3 Publikace, tiskoviny a další média a 5.4 Liberec jako turistická destinace k předkládání žádostí o dotace pro rok 2024 se lhůtou pro podávání žádostí od 5. 2. 2024, 8:00 hodin – 22. 2. 2024, 16:00 hodin.

Aktuální VYHLÁŠENÍ Fondu kultury a cestovního ruchu pro rok 2024

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes informační systém GRANTYS.

Čestné prohlášení de minimis

Čestné prohlášení dle statutu dotačního fondu čl. 5.5

Manuál k systému Grantys

Seznam formulářů

Často kladené dotazy

Formulář vyúčtování

Nový statut dotačního fondu statutárního města Liberec

Manuál pro označování akcí podpořených fondem města
(Příslušné elektronické formuláře jsou dostupné na webových stránkách SML granty.liberec.cz v elektronické formě)

Dobrovolnická práce - Formuláře v případě využití tzv. dobrovolnické práce

 

Žádosti hodnotí Výbor pro kulturu a cestovní ruch.

Příslušné elektronické formuláře jsou dostupné na webových stránkách SML granty.liberec.cz v elektronické formě.

 

 

Kontakt pro veřejnost:

Bc. Eva Rázková
tel.: 485 243 134
vedoucí oddělení kultury
e-mail: razkova.eva@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies