Archiv dokumentů do 31.12.2015

 

Dokumenty do roku 2009 jsou k nahlížení ve Státním okresním archivu Liberec, Vilová 339/24, 460 10 Liberec, http://www.soalitomerice.cz/soka-liberec/. Dotazy na archivní materiál a jeho objednání, prosíme, zasílejte na e-mail: badatelnalbc@soalitomerice.cz.

 

Materiály k projednání, usnesení, zápisy a hlasování zastupitelů naleznete pod těmito odkazy

Ročník Podklady k projednání Usnesení Zápis Výsledky hlasování
2009 Zde Zde Zde Zde
2010 Zde Zde Zde Zde
2011 Zde Zde Zde Zde
2012 Zde Zde Zde Zde
2013  Zde  Zde  Zde  Zde
2014  Zde  Zde  Zde Zde
2015  Zde  Zde  Zde  Zde

 

Zvukové záznamy jednání zastupitelstva naleznete vždy u příslušného zápisu ze zasedání.

Pokud chce občan vystoupit na zasedání Zastupitelstva města Liberce v  diskusi k určitému bodu, musí se zaregistrovat u prezence a předložit občanský průkaz k prokázání trvalého pobytu na území města Liberce nebo výpis z katastru nemovitostí. 

Kontakt na pracovníky organizačního oddělení: 
Iva Pourová - tel.: 485 243 119, e-mail: pourova.iva@magistrat.liberec.cz
Marie Mudrá - tel.: 485 243 163, e-mail: mudra.marie@magistrat.liberec.cz
Mgr. Markéta Kumpová - tel.: 485 243 162, e-mail: kumpova.marketa@magistrat.liberec.cz  

 

Nastavení cookies