22.05.2024
Jana Kodymová DiS.

Jedenácté jednání liberecké městské rady

11. schůze Rady města Liberce v roce 2024 proběhla v úterý 22. května. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č. 54: Vypsání ZŘ na zakázku "Oprava ulice Erbenova vč. chodníků v úseku ul. Ještědská – ul. Písecká, Liberec II"

Město Liberec opraví Erbenovu ulici, včetně chodníků, a to v úseku ulic Ještědská a Písecká. Nyní na tyto práce vypisuje výběrové řízení na zhotovitele. K podání nabídky vyzve 5 firem. Předpokládaná hodnota zakázky je ve výši 6 708 240 Kč s DPH.

 

Ivan Langr - náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch

Bod č. 34: Jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec

Rada města po projednání jmenuje Mgr. Tomáše Vávru na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec,  příspěvkové organizace, ke dni 1. srpna 2024, na šestileté období.

Bod č. 35: Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Dobiášova

Rada města po projednání jmenuje Mgr. Ivo Svatoše na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové organizace, ke dni 1. srpna 2024, na šestileté období.

Bod č. 36: Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Aloisina výšina

Rada města po projednání jmenuje Mgr. Jaroslava Vykoukala na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové organizace, ke dni 1. srpna 2024, na šestileté období.

Bod č. 37: Jmenování ředitelky Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová

Rada města po projednání jmenuje Mgr. Ivu Havlenovou  na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvkové organizace, ke dni 1. srpna 2024, na šestileté období.

Bod č. 38: Jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy Ostašov, Liberec

Rada města po projednání jmenuje Ing. Radka Vystrčila  na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Ostašov, Liberec,  příspěvkové organizace, ke dni 1. srpna 2024, na šestileté období.

Rada města zatím schválila jmenování první skupiny ředitelů základních škol z letošní porce 13 konkurzů. Zcela nového ředitele – Tomáše Vávru – bude mít ZŠ a MŠ Barvířská, své funkce naopak přesvědčivě obhájili ředitelé ZŠ Dobiášova (Ivo Svatoš), ZŠ Aloisina Výšina (Jaroslav Vykoukal), ZŠ a ZUŠ Jabloňová (Iva Havlenová) a ZŠ a MŠ Ostašov (Radek Vystrčil). Konkurz už má za sebou i dalších pět základních škol, návrhy na jmenování ředitelů rada posoudí až v červnu, stejně jako ředitelek dvou mateřských škol. Další tři ZŠ a dvě MŠ přijdou na řadu na podzim,“ říká náměstek primátora pro kulturu, školství  a cestovní ruch Ivan Langr.

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Bod č. 57: Vyhodnocení dopravní obslužnosti za rok 2023

Rada města po projednání schválila konečnou výši kompenzace dopravní obslužnosti za rok 2023 v územním obvodu statutárního města Liberec společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (DPMLJ).

Dopravní obslužnost definuje Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné  autobusové  a  tramvajové  dopravě,  která  byla  uzavřena  dne  11.  12.  2018 mezi  statutárním městem Liberec a dopravním podnikem

Čísla naší MHD jsou skutečně zajímavá. Máme radost, že v roce 2023 rostl počet přepravených cestujících a dostáváme se na úroveň předcovidového roku 2019. Zároveň se na nás podepisuje všudypřítomná inflace a loňský rok byl ještě bez zohlednění inflace v jízdném, takže ekonomické nůžky mezi náklady a tržbami se hrozivě rozevíraly. Ono letos to i přes úpravu jízdného bude podobné, ale MHD je prostě veřejná služba, a tak se vysoce doplácí. Ani v dalších letech to nebude lepší, čeká nás povinný přechod na elektromobilitu, a to si své náklady také vyžádá“, uvádí náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Martina Teplá - náměstkyně primátora pro sociální záležitosti

Bod č. 47: Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2024

Liberecká městská rada projednala a poskytne dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2024 v celkové výši 12 000 000 Kč.

V rámci dotačního řízení bylo pro poskytovatele sociálních služeb navrženo k rozdělení celkem 12 000 000 Kč z poskytovateli celkem požadovaných 17 550 062 Kč. V rámci výzvy bylo celkem přijato 55 žádostí od 32 poskytovatelů sociálních služeb. Seznam žadatelů projedná také Zastupitelstvo města Liberce na svém květnovém jednání ve čtvrtek 30. května.

„V rámci zajištění vícezdrojového financování dlouhodobě podporujeme poskytovatele sociálních služeb, tedy organizace, které zajišťují sociální služby na území města Liberce. Administrace smluv s jednotlivými poskytovateli bude, po schválení Zastupitelstvem města Liberce, probíhat v červnu a následně budou organizacím vyplaceny finanční prostředky,“ uvádí náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

 

Adam Lenert - náměstek primátora pro územní plánování,  majetkoprávní záležitosti a sport

Bod č. 9: Poskytnutí finančních darů za úspěšnou sportovní reprezentaci města Liberce

Město Liberec poskytne finanční dary ve výši 172 000 korun za úspěšnou sportovní reprezentaci města  Liberce  a za  medailové  umístění  sportovců  a sportovních  týmů  na  soutěžích  typu Mistrovství  České  republiky,  Mistrovství  Evropy,  Mistrovství  světa,  Olympijské  hry a Paralympijské hry, ve II. pololetí roku 2023.

Jsem rád, že můžeme aspoň touto cestou odměnit naše úspěšné sportovce, kteří reprezentují naše město a zároveň jim pogratulovat k jejich úspěchům. Těší mě, že se stále ukazuje, že Liberec je město sportu,“ uvádí náměstek primátora pro územní plánování, majetkoprávní záležitosti a sport Adam Lenert.

Podpora se týká 11 sportovních jednotlivců a 3 klubových týmů. Jde o  sportovce na neprofesionální úrovni s trvalým pobytem nebo sídlem v Liberci a věková hranice pro poskytnutí daru je v kategoriích junioři, dorostenci, kadeti a dospělí.

 

jméno a příjmení

kategorie

sport (disciplína)

umístění v soutěži

druh soutěže - MČR, ME, MS, Olympiáda, Paralympiáda

datum soutěže

Petr Miloslav Trnovský /SSK Liberec

dorostenci

sportovní střelba (malorážka 3x20)

1.

MČR - Plzeň

23. - 24.9.2023

sportovní střelba (malorážka v leže)

1.

Dominika Benešová / AQUA KLUB Liberec

ženy

orientační potápění  (EONK)

3.

MČR - Jablonec nad Nisou

29.7.2023

Jakub Němeček / AQUA KLUB Liberec

muži

orientační potápění (MONK)

1.

ME - Jablonec nad Nisou

14. - 20.8.2023

orientační potápění (STAR)

1.

orientační potápění (SP-COURSE)

2.

orientační potápění (PARALLEL COURSE

1.

orientační potápění (TEAM COMPETITION)

1.

Karolína Klubalová /FBC Liberec

juniorky

florbal

3.

MS v Singapuru (členka reprezentace ČR)

3.- 10.12.2023

Ondřej Lamač / Trampolíny Liberec

junioři

skoky na trampolíně

3.

MČR - Liberec

2.12.2023

Taisia Buriucová / Shotokan Liberec

dorostenky

karate

1.

MČR - Karlovy Vary

2.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

Filip Horňák/ Shotokan Liberec

dorostenci

karate (kumite)

3.

MČR - Karlovy Vary

2.12.2023

Daniel Kolář/ Shotokan Liberec

junioři

karate (kumite)

1.

MČR - Karlovy Vary

2.12.2023

Natálie Slabá - H&S team, z.s.

dorostenky

golf

1.

MČR - Praha

1.7.2024

Jan Jurčík / Plavecký klub Slavia Liberec

muži

plavání (volný způsob 800 m)

2.

MČR zimní - Plzeň - Slovany

14. - 17. 12. 2023

muži

plavání (volný způsob 400 m)

2.

junioři

plavání (motýlek 100 m)

2.

muži

plavání (motýlek 200 m)

1.

muži

plavání (polohový závod 400 m)

3.

Jakub Bursa / Plavecký klub Slavia Liberec

muži

plavání (volný způsob 200 m)

2.

MČR letní - Praha - Podolí

1.7 - 2.7.2023

plavání ( motýlek 200 m)

3.

plavání ( polohový závod 200 m)

1.

MČR zimní - Plzeň - Slovany

14. - 17.12.2023

plavání ( polohový závod 400 m)

1.

plavání ( volný způsob 400 m)

3.

plavání ( motýlek 200 m)

2.

 

 

Název klubu/tým

kategorie

sport (disciplína)

umístění v soutěži

druh soutěže - MČR, ME, MS, Olympiáda, Paralympiáda

datum soutěže

ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Liberec

dorostenci

sportovní střelba

3.

MČR - Plzeň

23. - 24. 9. 2023

Trampolíny Liberec, z.s./tým A

dospělí

skoky na trampolíně

1.

MČR - Liberec

29.10.2023

Trampolíny Liberec, z.s./tým B

3.

 

Nastavení cookies