03.04.2024
Jan Král

Liberec přihlásil do soutěže Stavba roku Libereckého kraje dvě stavby

Hned dvě liberecké městské stavby se ucházejí o cenu Stavba roku Libereckého kraje 2024 - Soutěž Karla Hubáčka v letošním jubilejním 20. ročníku.
A sice rekonstrukce MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÍNEK a výstavba BYTOVÝCH DOMŮ NA ŽIŽKOVĚ.

Podpořte naše soutěžící stavby svým hlasem na stránce: https://stavbaroku.lk/cena-verejnosti

Budeme rádi za váš hlas, obě jsou zdařilé a dobře slouží. DĚKUJEME.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MALÍNEK (dnes Lvíček) Školka prošla kompletní rekonstrukci stávající budovy včetně nového zateplení a opravy střechy. Zároveň byla vystavěna nová budova v prostoru nově upravené zahrady. V nové přístavbě jsou umístěny dvě herny, nutné zázemí a místnost pohybových aktivit. Celkem došlo k navýšení kapacit o 48 míst.

BYTOVÉ DOMY NA ŽIŽKOVĚ Nová bytová výstavba 3 domů s celkem 49 byty pro 150 lidí. Město tím zajistilo dostupné bydlení cílovým skupinám – domácnosti s nízkými příjmy a osoby v bytové nouzi. Jde o kombinaci sociálního i dostupného standardního nájemního bydlení.

Nastavení cookies