27.03.2024
Jana Kodymová DiS.

Setkání a ocenění strážníků Městské policie v Liberci

V rámci výročního setkání zaměstnanců Městské policie v Liberci ocenil primátor Jaroslav Zámečník a ředitel MP Ladislav Krajčík některé ze strážníků, kteří ve služebním poměru působí 20, 25 a 30 let. Součástí setkání byla také bilance pracovních výsledků za rok 2023 a plány na rok 2024.

V úterý 26. března 2024 proběhla výroční porada městské policie Liberec. Setkání zaměstnanců se uskutečnilo v historických prostorách radnice za účasti ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje vrchního rady plukovníka Jana Hadrbolce a ředitele územního odboru Liberec Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje plukovníka Kurta Maliny. Z rukou primátora města Liberec Jaroslava Zámečníka a ředitele městské policie vrchního policejního rady Ladislava Krajčíka převzalo 9 strážníků věrnostní a pracovní ocenění.

Za dvacet let služby byli oceněni Roman Pittner a inspektor Tomáš Volf.

Za dvacet pět let služby byli oceněni vrchní inspektor Jiří Alaxa, praporčice Ilona Bednářová, praporčík Ján Hlister a vrchní praporčík Jiří Jaworski.

Za třicet let služby byli oceněni praporčík Dimitr Alexandrov a vrchní inspektor Ivan Petrovič.

Za plnění úkolů nad rámec pracovních povinností byl oceněn podpraporčík David Fischer. Okrskář David Fischer si vytvořil dokonalou místní a osobní znalost svého okrsku Františkov a Růžodol s výbornými pracovními výsledky. Díky svému aktivnímu přístupu při vyhledávání hledaných nebo pohřešovaných osob v aktivní pátrací evidenci Policie ČR za rok 2023 zjistil celkem 15 hledaných nebo pohřešovaných osob.

 

 

 

 

Nastavení cookies